– Veldig fornøyd med konferansen

Møteplass for VA/VVS

0

Det var VVS produsentene (VVP), NRL (Norsk Rørleggerbedrifters Landsforbund) og NRF (Norske Rørgrossistersforening) som sammen stod bak dette initiativet.

– Intensjonen er å skape et nettverk på tvers av verdikjeden, kunne prate sammen for å utvikle oss ytterligere og forsterke den merkevaren vi samlet har. Hvis denne samlingen kan bidra til at vi ser et forbedringspotensiale i det vi jobber med, har vi kommet et godt stykke på vei. Poenget må være at vi skal utvikle vår merkevare, og skape ny omsetning blant alle våre medlemmer som disse tre bransjeorganisasjonene representerer. Da har vi oppnådd noe, sier daglig leder Bjarne Haugland i VA- og VVS produsentene VVP

Haugland berømmer de to andre bransjeorganisasjonene NRL og NRF for et godt samarbeid i forbindelse med denne seansen. Han tror alle tre er godt fornøyd med både gjennomføringen og utbyttet av konferansen. 

Saken fortsetter under bildet:

Bildetekst: Her ser vi et lite knippe av deltakerne som var med: Helt til venstre sitter Herman Dahl fra BD, Thore Sydtangen, CTC, Kjell Bernt Kalland, Armaturjonsson, Bård Samstad, Heidenreich og Knut Berglie som blir ny daglig leder i NRF med virkning fra 1. mai 2012.

– Så dette frister til gjentakelse. Jeg tror de fleste deltakerne var veldig godt fornøyd med programmet. Både innholdsmessig i forhold til vårt eget program, men ikke minst med de foredragsholderne vi hadde invitert. Tror flere av de ga oss noen skikkelige aha- opplevelser som er nyttige å ta med seg videre for noen og enhver, påpeker nestoren i VVP.

Haugland understreker viktigheten av å se hele VVS- bransjen og verdikjeden som en helhet.
– Hvis vi utnytter de ressursene som finnes blant alle medlemmene i de tre samarbeidsorganisasjonene som NRL, NRF og VVP, og ikke minst kompetansen som finnes i VVS-kjedene, ja da er det mye å hente for alle parter, sier Haugland avslutningsvis til VVS-forum.

DEL
Forrige artikkelEtterforsker VAR-selskap
Neste artikkelHenger etter med avløp