Vi bruker ikke mer energi enn våre naboland

Norske husholdninger bruker ikke mer energi enn husholdninger i andre nordiske land. Strømforbruket er derimot høyere fordi strøm brukes til oppvarming i de fleste norske boliger

0

Norge har en infrastruktur for energi som er basert på at vi har en høy andel av fornybar elektrisitetsproduksjon i forhold til hva andre land har. Det gjør at vi har et høyt strømforbruk, uten at den totale energibruken i boliger skiller seg nevneverdig fra andre nordiske land.

En fersk rapport konsulentselskapet Xrgia har utarbeidet på oppdrag fra NVE viser hvordan elektrisitetsbruken i husholdningen fordeler seg på ulike apparater. NVE har sammenlignet dette med tall fra andre land, og vi ser at norske husholdninger bruker omtrent like mye strøm per apparattype som husholdninger i våre naboland.

DEL
Forrige artikkelTemmer turistkloakken
Neste artikkelEnighet i frontfaget