Fra venstre: Arne Haarr, Hallvard Ødegaard, Arnhild Krogh, Sveinung Sægrov, Bjørn Tønder Smith og Helge Liltved. 178: Per Harbø, NHO.Fotograf: Einar Melheim, Norsk Vann BA

Årsmøte i Vannforsk avviklet i rolige former

VAnnforsk har avviklet årsmøte og det gikk for seg i sømmelige former. Det meldes om at det ble et årsmøte uten noen former for kontroverser. De var 34 deltakere på årsmøte.

0

– Det var litt diskusjon rundt årsplanen for VAnnforsk, men det var bare naturlig og ønskelig, opplyser Kjetil Furuberg i Norsk Vann BA til www.vvsforum.no.

Leder for styret er nå Bjarne Paulsrud, Aquateam ADS, mens nestleder er Herman Helness, SINTEF Vann og miljø. Alle kandidatene som valgkomiteen hadde innstilt ble valgt.

Ble utsatt
Valg av ny organisasjonsform sto på agendaen, men årsmøte mente at det var hensiktsmessig å utsette saken i ett år ut fra behov for ytterligere avklaring rundt rent praktiske forhold knyttet til spørsmålet om moms. Utsettelsen ser ingen på som problematisk og alt skal etter planen være avklart før neste årsmøte.

Etter lunsj var det tid for seminar med flere spennende foredragsholdere. Hallvard Ødegaard har blant annet utarbeidet en rapport som bærer navnet «Kartlegging av FoU-behovet for vannsektoren». Rapporten ble presentert og diskutert. Per Harbø fra NHO og Nasjonalt program for leverandørutvikling holdt et interessant foredrag om muligheten til å bygge inn FoU-behovet i store anskaffelser innen VA.

Mangler oppmerksomhet
– Kommunenes villighet til å bruke innovasjon som en del av innkjøpsrutinene ble det fokusert på, sier Kjetil Furuberg.

Det kom frem i foredraget at kommunene er lite krevende som kunder og det ble litt diskusjon rundt dette med robuste enheter samt selve organiseringen.

– Det mangler oppmerksomhet rundt VA i de utlysningene som kommer fra store programmer i Forskningsrådet. Midlene er også for små i forhold til behovet. Det trengs større oppmerksomhet hos de statlige myndigheter knyttet til VA, påpeker Furuberg.

Flere av foredragene var gode og skapte faglig, god diskusjon. Trond Knudsen pekte blant annet på innkjøpsregelverket ikke var til hinder for innovasjon og forskning.

– Kompetansen blant innkjøperne på dette er ikke god nok, mente Knudsen.