Fet Kommune valgte romslige plastrør

Flomutsatt kommune går for ekstrem-rør til å lede overvann fra boligområde.
Prosjektet var opprinnelig planlagt med betongrør, men plastrør ble valgt av flere årsaker.

0

Mildere vintre og heftig nedbør stiller økende krav til effektiv transport av overvann. I Fet kommune har man nylig lagt en overvannsledning på 800 mm diameter i 500 meters lengde for å fjerne store mengder overvann på oversiden av et boligfelt. Vannet ledes nå en annen vei, ut i elva Merkja og så videre til Øyeren. Ved å ta vannet tidligere reduserer tiltaket også problemer under flomperioder i Glomma.

Overvann og flom
– Ved å “avskjære” vannet tidlig og ta det ut av området slipper vi med en enklere pumpeløsning lenger nede. Dette vannet endte tidligere bak flomvollen mot Glomma, som heretter vil belastes mindre, dermed blir det en billigere pumpeløsning her, sier Dag Strandbakken, prosjektleder i Fet Kommune.

Etter tiltaket vil overvannet ende i et annet bekkeleie enn før.

At man valgte plastrør bunnet i at det gir enklere håndtering, at man valgte Wavins X-Stream Di hadde å gjøre med den ekstra store indre diameteren på systemet.

– Denne dimensjonsrekken har en kapasitet som ligger 35-44 % over tradisjonelle rørsystemer. Systemet er også ferdig komplett, spesialsydd for slike oppgaver, med alle tenkelige deler og kumløsninger. Det er lett å legge og gir høy kapasitet for pengene, sier Erland Svevad hos Norsk Wavin.
– Vi er markedsleder innen overvannsteknologi og tilbyr markedets mest komplette system.

– Dette er enkle rør å legge, bekrefter entreprenør Torkil Hovde ved entreprenør- firma Åsmund Pettersen, som har stått for arbeidene.

Mye vann
Fet Kommune er relativt flat med en god del nye bebyggelser som ligger like ved Glomma.

– Kombinasjonen av høy vannstand i elva med overvannsproblematikk er et økende problem fordi vi opplever større og større nedbørsmengder. Det er viktig å ta det på alvor. Det går ut over beboere, kommunens ledningsnett, pumper og renseanlegg, sier enhetsleder for kommunalteknikk Grethe Østby Stave i Fet kommune.

Saken fortsetter under bildet:

Prosjektet var opprinnelig planlagt med betongrør, men Cowi valgte Norsk Wavins X-Stream Di plastrørsystem til prosjektet. Av håndteringsmessige hensyn er det viktig å dimensjonere for stadig økende nedbørsmengder og flomvann.

– De spådde klimaendringene med økt nedbørsmengde og flomfrekvens er allerede her. Hos oss står vi på for å henge med i den nye virkeligheten vi befinner oss i, sier Stave.

Boligfeltet ligger i tilknytning til Engaveien i Fet kommune har over lengre tid vært berørt av overvannstilsig.