Rekord i nybygg

Hele 600.000 kvadratmeter næringsarealer ferdigstilles i Oslo i år og neste år. Det er langt mer enn det som historisk har blitt absorbert.

0

– I 2012 vil det bli ferdigstilt cirka 323.000 kvadratmeter kontorarealer. Tilsvarende tall neste år er 287.500 kvadratmeter. Til sammen er dette over 600.000 kvadratmeter og betydelig over det som historisk har blitt produsert. Det er også over det som sannsynligvis blir absorbert, sier analytiker hos Newsec, Håkon Styrvold.

Tar vi med kvadratmetrene som bygges til handel, logistikk og lager og hotellokaler, så blir totalvolumet de neste to årene nesten 700.000 kvadratmeter.

740.000 kvadratmeter
Ser man tilførselen av nye lokaler i sammenheng med etterspørselen etter lokaler, så blir det relativt åpenbart at overskuddet av arealer blir relativt stort.

– Etterspørselen etter arealer har vært relativt høy i 2011. I følge våre egne beregninger ligger den på cirka 140.000 kvadratmeter for Oslo, Asker og Bærum. Basert på vårt scenario for den økonomiske utviklingen, og det vi erfarer som etterspørselen i markedet, vil absorpsjon i 2013 og 2014 ligge på omtrent samme nivå som i 2011. Den store tilførselen vil altså resulterere i en økt ledighet i kontorsegmentet, sier Styrvold.

Kommunikasjon avgjørende
Han påpeker at ledigheten vil bli differensiert ut i fra geografi, og Newsec forventer at ledigheten i områder med god offentlig kommunikasjon vil forholde seg relativt lav.

– Ledigheten ligger i dag på rundt 7,5 prosent. Den vil sannsynligvis øke noe i løpet av 2012 og 2013, opp mot og over 8 prosent, sier Styrvold.

Ifølge Newsec er den totale ledigheten i dag på cirka 740.000 kvadratmeter i Oslo og Bærum pr. første kvartal 2012.

Kilde: Estatenyheter