Illustrasjonsfoto. Foto: Sirdalsvann.no

Renser fånyttes

Ny rapport viser at det renses mer kloakk en det produseres. Over annenhver liter kloakk som går til norske renseanlegg er ikke kloakk.

0

Hver liter kloakk som Ola og Kari slipper ut mer enn dobles i mengde på veien til renseanlegget. En ny forskningsrapport viser nemlig at norske kloakkrenseanlegg i gjennomsnitt renser mer enn dobbelt så mye kloakk som hva som faktisk produseres. Dette skyldes at enorme mengder vann til enhver tid lekker inn i rørsystemene. På landsbasis utgjør lekkasjene mer enn all kloakken her i landet.

Dårlige kloakkledninger gjør dermed at prisen på vann og kloakk er  høyere enn nødvendig, noe som til slutt faller på den enkelte husstand.

Store lekkasjer
Fra før av er det kjent at lekkasjer i drikkevannsforsyningen gjør at mange kommuner må lage dobbel dose drikkevann for å holde trykket oppe. Nå viser det seg altså at det står enda verre til i den andre enden.
– Basert på tilgjengelige data og nøkkeltall viser våre beregninger at mer enn 50 % av alle avløpsrenseanlegg har mer enn 50 % innslag av fremmed vann.

Oddvar G. Lindholm

Dette er et betydelig problem og medfører ikke bare unødvendig store utslipp av forurensning. Det gir også større kostnader til drift og investeringer enn det ellers hadde vært behov for, sier Jarle T. Bjerkholt, leder for Institutt for matematiske realfag og teknologi ved Universitetet for Biovitenskap på Ås til vvsforum. Sammen med professor Oddvar G. Lindholm ved samme institutt har Bjerkholt nylig publisert de oppsiktsvekkende resultatene i tidsskriftet VANN.

Kløktig arbeid
Andelen fremmedvann i avløpsrenseanlegg kan beregnes på ulike måter. I dette arbeidet ble det benyttet lett tilgjengelige data for gjennomsnittlige fosforkonsentrasjoner i innløpet til avløpsrenseanlegg. Sammenholdt med hva som er normal kvalitet på kloakk ser man enkelt hvor fortynnet kloakken underveis blir. I arbeidet har man benyttet seg av fosfor som indikator.

– I forhold til andre vestlige land har Norge en høy mengde fremmedvann i avløpsnettet, sier Bjerkholt til vvsforum. Innslaget av fremmedvann tar dermed opp betydelige deler av kapasiteten i avløpsrenseanlegg, pumpestasjoner og ledninger. Fremmedvannet fører også med seg forurensninger ut av renseanlegget

– Dersom man skulle vektet avløpsrenseanleggene ut fra antall personenheter som total er

Jarle Tommy Bjerkholt

tilknyttet, vil fremmedvannmengden i gjennomsnitt ligge nærmere 60 %, sier Bjerkholt.

Tallene viser dessuten at de store avløpsrenseanleggene ofte har den største mengden fremmedvann, faktisk på over 60 %.