Illustrasjonsfoto

Økonomi og effektivitet i vann- og avløpssektoren

Tekna og Norsk Vanns samfunnsutviklingskomite inviterer til konferanse om økonomi og effektivitet i VA-sektoren. Konferansen avholdes på Gardermoen 5.-6. juni

0

Fundamentet i VA-sektoren er å skaffe befolkningen nok og rent drikkevann, føre bort avløpsvann og overvann og ta hånd om dette uten å skade natur, mennesker, eiendom eller infrastruktur. Kan vi gjøre dette på en bedre måte teknisk, økonomisk og politisk?

Dette er bakteppet for en ny konferanse i samarbeid mellom Tekna og Norsk Vann v/samfunnsutviklingskomiteen. Konferansen avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport på Gardermoen 5.-6. juni 2012.

Temaer på konferansen er bl.a.:
•Beskrivelse av sektorens utfordringer og muligheter
•Interkommunal organisering
•Kontraktsformer
•Kostnader ved klimaendringer
•Anleggenes levetid
•Selvkostregelverket
•bedreVA som effektiviseringsverktøy
•Teknologi og samarbeid

En rekke foredragsholdere skal bidra til å belyse disse temaene – i nær dialog med deltakerne.  Blant foredragsholderne kan nevnes områdedirektør Helge Eide i KS og professor Per Fugelli fra Universitetet i Oslo.

Nærmere informasjon og påmelding på Teknas hjemmesider.