Bolig-abc: Bygger drømmehuset på skolen

Bolig-abc er et undervisningsopplegg som gir elever i ungdomsskolen mulighet til å lære teori gjennom praksis. Blant annet bygger de sine egne drømmehus.

0

På Breidablikk ungdomsskole i Sandefjord bygger elevene i 8. klasse hvert år drømmehusene sine med liv og lyst. En uke er satt av til prosjektet som forener praktisk og teoretisk kunnskap.

Husbyggingen følges opp i niende og tiende klasse. Årets åttendeklassinger er det femte kullet som bygger slike modellhus.

Skolen har med lærer Tine Mathisen og en kollega i spissen utarbeidet husbyggingsprosjektet Bygg og bo før de visste at Bolig-abc eksisterte, og samarbeider nå med Bolig-abc. Skolen har mottatt fire priser for dette prosjektarbeidet.

Bolig-abc er et undervisningsopplegg utarbeidet i samarbeid mellom skoler, Boligprodusentenes Forening, Husbanken, forskningsinstitusjoner og prosjektet Teknologi i skolen.

Kombinerer teori og praksis
En rekke skoler bruker Bolig-abc i faget utdanningsvalg i ungdomsskolen, men elevene lærer ikke bare om ulike yrker tilknyttet bolig. Her er det også rike muligheter til å lære teori i fag som matte, norsk, naturfag på en måte som gjør at elevene skjønner at de får bruk for kunnskapene i det praktiske liv.

Elevene er inspirerte og synes det er spennende, sier Tine Mathisen, som er realfaglærer.
– De gleder seg hvert år. Dette er gøy både for elever og lærere, sier hun.
– Målet er at elevene møter ulike yrkesgrupper og finner ut hvilken utdanningsretning de vil ta i fremtiden, sier Tine Mathisen.

Skolen samarbeider med det lokale næringslivet og elevene får møte representanter for de forskjellige yrkesgruppene tilknyttet bolig, eksempelvis arkitekt, elektromontør, snekker/tømrer, murer, blikkenslager, eiendomsmegler, gartner, Skatteetaten og yrker innen bank og forsikring. I faget utdanningsvalg får elevene også besøke videregående skoler.

Gratis for skolene
– Skolene har fått gratis undervisningshefter. I tillegg finnes alt materialet fritt tilgjengelig på nett. Det er også utviklet materialpakker til husbyggingen. De lages ved Ringerike Fengsel for å holde kostnadene nede, sier Anita Tjelta, prosjektansvarlig for Bolig-abc i Boligprodusentenes Forening. Undervisningsopplegget er omfattende, men det er ikke nødvendig å bruke alt. Lærerne kan plukke biter som passer inn i deres opplegg.

– Men er ikke grunnskolen allerede full av ting som presser seg på?
– Dette kommer ikke i tillegg, det kan brukes i stedet for. Man kan benytte timer fra fag som matematikk, norsk og samfunnsfag, sier Anita Tjelta.
– Dette gir fagene en ny dimensjon. Elevene lærer at de teoretiske fagene kan brukes til noe i det virkelige liv og peker mot forskjellige yrker, sier Tjelta.

I Oslo kommune er det flere skoler som har tatt i bruk Bolig-abc i faget utdanningsvalg. Faglærere fra 15 skoler har vært på kurs.

– Elevene blir kjent med nye utdanningsmuligheter, og det er ikke bare byggfag, men også yrker som arkitekt og ingeniør, sier Tjelta, som oppfordrer til samarbeid mellom skolen og næringslivet.

Samsvarer med lærerplanene
Hun understreker at Bolig-abc samsvarer med kompetansemålene i læreplanene i grunnskolen. Oppgavene i undervisningsheftene er både praktiske og teoretiske.

– Hva krever dette av lærerne?
– Det krever engasjement og litt ressurser i form av verktøy og utstyr til å bygge modellhusene. Lærerne har også nytte av opplæring i den praktiske byggingen av modellhusene, sier Tjelta.

Det kan også være hjelp å få til kursing av lærere. Det har vært holdt en rekke praktiske kurs tidligere, og det er mulig å etablere kurs etter behov, sier hun.

BOLIG-ABC
Bolig-abc er et samarbeidsprogram mellom skoler, Boligprodusentenes Forening, Husbanken, forskningsinstitusjoner og prosjektet Teknologi i skolen.
Materiellet finnes i tre hefter. Det er ment som et hjelpemiddel for lærere og elever som vil bruke problemstillinger knyttet til bolig for å gjøre læringen beskrevet i L06 mer virkelighetsnær og variert.

Bolig-abc inneholder et bredt spekter av læringsaktiviteter. Stoffet gir faglig og metodisk støtte til tema- og prosjektarbeid.
Aktivitetene er ikke ekstraarbeid for lærerne, men en måte å legge til rette for undervisning i tråd med læreplanene på.
Lærer og elever kan velge de aktivitetene som er av interesse, og kan bygge på med flere emner etter hvert.