Brudd i klimaforhandlingene på Stortinget

Forhandlingene om et bredt forlik på Stortinget om norsk klimapolitikk har brutt sammen.

0

– Det blir intet forlik. Regjeringspartiene viser ingen reell vilje til kompromiss, sier Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen til NTB.

Samtlige opposisjonspartier har brutt forhandlingene med de rødgrønne.

Regjeringens klimamelding ble lagt fram i april etter å ha blitt utsatt flere ganger. Stortingsmeldingen skal gi oppskriften på hvordan de norske målene for utslippsreduksjoner kan nås.