Nordmenn er optimistene i Norden

Nordmenn er, ikke overraskende, langt mer optimister med tanke på boligmarkedet enn sine nordiske naboer.

0

Det kommer fram i undersøkelsen Meglerinnsikt/Nordic Housing Insight, som er gjort blant eiendomsmeglere i Norge, Sverige og Danmark og analysert av utredningsselskapet NyAnalyse.

– AS Norge går fortsatt veldig bra og det forplanter seg også videre til folks holdninger til boligmarkedet. Stor etterspørsel og lite tilbud gjør også sitt til tv boligprisene går oppover i Norge, sier styreleder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik.  

I Norge svarer over 60 prosent av eiendomsmeglerne at de tror boligprisene vil stige de neste tre månedene, mens flertallet i Sverige (57 %) og Danmark (66 %) tror på uforandrede priser.  Det er i tillegg bare et fåtall av meglerne i Norge (6 %) som tror på et prisfall, mens denne gruppen i Sverige og Danmark er betydelig større på henholdsvis 32 % og 19 %. 

Noe av forklaringen til dette er at den økonomiske veksten er klart høyere i Norge enn i de andre landene og arbeidsledigheten er lavere. Statistisk sentralbyrå (SSB) forventer 3,2 prosent vekst i BNP fastland for 2012, mens det for Sverige og Danmark er forventet en vekst på henholdsvis 0,4 og 1,1 prosent i 2012. Rentene ligger lavt i alle landene, men optimismen er uten tvil størst i Norge.

– Vi kommer ikke bort fra at vi er i en særstilling i forhold til både Norden og resten av Europa. Vi opplever lønnsvekst og godt arbeidsmarked i tider hvor andre sliter tungt. Prisene på boliger vil derfor øke så lenge denne utviklingen varer, sier Tormod Boldvik videre. 

Meglerinnsikt er en undersøkelse blant medlemmer i Norges Eiendomsmeglerforbund, og er en del av det felles nordiske samarbeidet Nordic Housing Insight. Undersøkelsen gir nyttig og viktig informasjon til alle aktører i boligmarkedet og er den eneste undersøkelsen av denne typen som gjøres på tvers av landegrensene.

Kilde:nef.no