Einar Melheim i Norsk Vann ( til venstre ) påpeker at det nå må tas et skikklelig grep for å rekruttere nye ingeniører til VA-sektoren.

Velg kremjobb i VA-sektoren

VA-ingeniører er snart like sjeldne som hønsetenner. Underdekningen i kommunene er så dramatisk at mangel på fagfolk begrenser den nødvendige VA-saneringen like mye som manglende budsjetter.

0

I siste nummer av OVAL ( Opplysningsutvalget for VA-ledningsnettet ) før ferien hadde man et intervju med Einar Melheim i Norsk Vann om mangelen på arbeidskraft og spesielt ingeniører innenfor VA-sektoren i Norge.

Siden dette er en høyaktuell problemstilling, har VVSforum fakset dette intervjuet i sin helhet fra OVAL-nytt. 

– Må vi importere nye ingeniører fra Polen? spør OVAL Einar Melheim i Norsk Vann.
– Ja, sikkert det også. Vi må jobbe på minst 50 ulike plan og vi må ta tak allerede mens kandidatene går i barnehagen.
Akkurat nå er Norsk Vann, RIF og VA-yngre i gang med et møte der de har invitert høgskoler og universiteter for å drøfte hva som kan gjøres for å opprettholde VA-utdanningen og friste studentene til å velge VA-fag. Slike møter har vært arrangert hvert eneste år de siste fem årene.

Norsk Vann har dessuten utviklet et kurstilbud ret- tet mot de som er nye i VA-bransjen for å gi dem et godt overblikk over hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter bransjen kan by på. Bedrifter med nyansatte kan melde på sine nye medarbeidere og info om dette finner du på Norsk Vanns hjemmeside www.norskvann. no eller ved å ringe Norsk Vann.

– Men er det ikke slik at de som tar utdanning i dag har skjønt et det omtrent ikke finnes betalte jobber ledig i media, i web-design og andre «sexy» yrker?
– De unge skjønner jo det etter hvert, og realiteten er jo slik at om du velger VA-fag og kommer ut som nyutdannet VA-ingeniør, da kan du velge jobb hvor du vil i landet – på øverste hylle og med akseptabel lønn.

– Dermed løser ingeniørmangelen seg selv?
– Slik er det ikke. Bransjen må selv sørge for å profilere seg og ikke minst: Bransjen og de enkelte bedrifter må sørge for å ta inn lovende medarbeidere i bedriftene og gi dem opplæring der. Så tidlig som mulig. Der har vi et stort etterslep å ta fatt i!