Østlendingene best på energieffektivisering

Og det private er bedre enn det offentlige.Det kommer frem i en undersøkelse gjennomført av Respons på oppdrag fra Schneider Electric.

0

Resultatene viser at dobbelt så mange bedrifter i Oslo og Akershus, som i resten av landet, prioriterer energieffektivisering svært høyt.

Energiindikatoren er en årlig undersøkelse gjennomført av Schneider Electric i både Norge og Sverige og har til hensikt å kartlegge omfang, kunnskap og behov knyttet til energieffektivisering i kommuner og større private bedrifter.

På landsbasis oppgir nesten ni av ti at de har gjennomført flere energibesparende tiltak. I Oslo og Akershus oppgir 93 prosent av bedriftene å ha gjort dette, noe som er 10 prosentpoeng mer enn de andre landsdelene.

I Oslo og Akershus oppgir en av tre at tiltakene de gjennomfører fører til en reduksjon i energiforbruk med over 20 prosent. Dette er dobbelt så mange som på Sør- og Vestlandet der bare 12prosent sparer tilsvarende. Videre mener 30 prosent i Oslo og Akershus at de har den kunnskapen de trenger for å redusere sitt energiforbruk. Verst er det i Trøndelag og Nord-Norge der bare 16 prosent oppgir å ha like god kunnskap rundt dette, skriver Schneider Electric i en pressemelding.

DEL
Forrige artikkel– Glem det
Neste artikkelSøk SkatteFUNN før 1. september