Illustrasjonsfoto.

Fagtreff for vann og avløp i Larvik

Rambøll inviterer som tidligere år til fagtreff innen vann og avløp. I år går arrangementet av stabelen den 20. og 21. november i Larvik.

0

Årets fagtreff vil i likhet med tidligere år, være en felles arena for alle som arbeider med vann og avløp i kommunene og private vann- og avløpsanlegg. Målet med fagtreffet er at deltakerne skal bli oppdatert om bransjens utvikling, myndighetenes krav og ikke minst utveksle erfaringer.

Programmet vil passe godt både for driftsoperatører, ingeniører og ledende teknisk personell. Invitasjonen går til kommunene, private anleggseiere, interkommunale virksomheter og andre som arbeider med vann og avløp.

Nettverksbygging
I tillegg til det faglige programmet er det også viktig å utvikle nettverk på tvers av avdelinger og kommunegrenser. Arrangøren legger opp til et fagtreff hvor det er anledning til å drøfte erfaringer og løsninger.

Parallellsesjoner
Basert på positive tilbakemeldinger fra tidligere, vil det også på årets fagtreff bli mulighet for deltagerne å velge mellom parallelle tema. På denne måten håper Rambøll å kunne tilby et variert og tilpasset program, slik at deltagerne kan velge det som passer den enkeltes fagfelt og interesse.

Last ned program for fagtreffet

Kilde:ramboll.no