Stor aktivitet innenfor boligbygging

Ikke siden 2004 har det vært registrert flere igangsettingstillatelser for boliger i tremånedsperioden mai-juli, viser nye tall fra SSB.

0

Det ble gitt igangsettingstillatelser til 7 460 nye boliger i tremånedsperioden mai-juli 2012. Dette er en økning på 1 693 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Etter en moderat start på året har byggeaktiviteten nå tatt seg opp.

Igangsettingstallene for næringsbygg viser en moderat utvikling. I mai-juli i år ble det satt i gang 1 279 300 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette er på samme nivå som snittet for tremånedsperioden mai-juli i de siste 5 årene.