Kristin Skogen Lund ny NHO-sjef

Kristin Skogen Lund (46) har takket ja til å bli administrerende direktør i NHO etter John G. Bernander. Visepresident Heine Wang (49) overtar som NHOs nye president.

0

Skogen Lund er i dag konserndirektør i Telenor og har siden april 2010 vært NHOs president. I perioden 2008 – 2010 hadde hun rollen som visepresident i NHO.

Hun har gjennom disse vervene opparbeidet seg bred erfaring og god kjennskap til NHO. Skogen Lund er i tillegg en erfaren næringslivsleder. Som konserndirektør i Telenor har hun hatt ansvaret for konsernets aktiviteter i Norden og innen digitale tjenester og media. Hun har tidligere vært administrerende direktør og kommersiell direktør i Aftenposten, konsernsjef i Scanpix Scandinavia, administrerende direktør og redaktør i Scandinavia Online og hun har hatt ulike lederstillinger i Unilever og Coca-Cola.

Større og sterkere
– NHO har et helt sentralt oppdrag i det norske samfunnet som forsvarer av næringslivets interesser. Det oppdraget ser jeg frem til å lede. Jeg har som president og visepresident i NHO lært organisasjonen å kjenne og vil ta med meg det som en styrke inn i jobben. Jeg vet også hva som er organisasjonens potensiale; vi har kunnskap og innflytelse.  Jeg vil sette mine krefter inn på å få til et enda større og sterkere NHO og kjempe for interessene til våre 21.000 små og store medlemsbedrifter, sier Skogen Lund.

Ansettelsesprosessen
Da det ble kjent at John G. Bernander sa opp sin stilling, nedsatte NHOs styre en ansettelseskomité umiddelbart. Den bestod av Kristin Skogen Lund, visepresident Heine Wang og styremedlem Egil Olsvik. Rekrutteringsfirmaet Russell Reynolds ble valgt til å assistere prosessen og var i gang fra begynnelsen av juli. De brukte sommeren til å intervjue flere titalls eksterne og interne aktører som ga tilbakemelding om at Kristin Skogen Lund var en sterk kandidat. I lys av ønsket om at Skogen Lund skulle være kandidat, valgte hun 26. august å trekke seg fra ansettelsesutvalget, før den konkrete vurderingen av kandidater tok til.  Ansettelsesutvalget satt da med flere godt kvalifiserte kandidater, inklusive Kristin Skogen Lund. Prosessen har etter Kristin Skogen Lund trakk seg, vært ledet av visepresidenten sammen med styremedlem Egil Olsvik. De har presentert sin vurdering og innstilling ovenfor NHOs styre. Styret har i sitt møte i går enstemmig besluttet å tilby Kristin Skogen Lund ansettelsen. – Vi kan med tilfredshet meddele at Kristin Skogen Lund har takket ja og tiltrer jobben som administrerende direktør i NHO 1. november, sier ansettelsesutvalgets leder Heine Wang.

Wang blir ny NHO -president
Som vedtektene tilsier overtar visepresidenten presidentens rolle dersom presidenten fratrer midt i en valgperiode. Wang er i dag konsernsjef i Nokas AS, utdannet jurist og har lang fartstid som tillitsvalgt i NHO, NHO-Service og NHO-Vestfold.
– Jeg har helt siden jeg var gründer hatt stor glede av medlemskapet i NHO. Det er mitt mål at enda flere medlemmer skal oppleve tryggheten av å ha en sterk arbeidsgiverorganisasjon i ryggen, sier Wang.
Styret har akseptert at John G. Bernander fritas fra løpende arbeidsplikt, og vil kunne starte opp som daglig leder i Viking Heat Engines AS fra onsdag 13. september. I tiden frem til Kristin Skogen Lund tiltrer, vil Petter Haas Brubakk direktør for næringspolitikk, fungere som administrerende direktør.

Kilde:bnl.no