Ny tilstandsrapport av kommunale vann- og avløpstjenester viser at situasjonen bedrer seg, men det er langt fram til optimale resultater.Illustrasjonsfoto

Standarden for VA-tjenester bedret seg gjennom fjoråret

Det viser seg at tilstandsvurderingen av kommunale VA-tjenester stadig blir bedre. I 2011 hadde ca. 30 prosent av deltakerkommunene god eller tilnærmet god standard. I 2010 var standarden på 23 prosent.

0

Dårlig resultat

Akkurat som tidligere er standarden på vannforsyningen bedre enn på avløpssiden.

Det at 30 prosent av deltakerkommunene nå er oppe i en standard på 30 prosent, er likevel ikke så veldig mye å skryte av, for 30 prosent er egentlig et for dårlig resultatet. Kommunene har et åpenbart forbedringspotensial.
Det er 69 kommuner som har deltatt i Norsk Vanns tilstandsvurdering. Det er en økning på åtte kommuner fra året før. Kommunene som er med i oversikten representerer 57 prosent av landets innbyggere.

Stort vanntap
Ser vi bak tallene, så viser det seg at vannforsyningen i all hovedsak er hygienisk betryggende. Den største utfordringen ligger i selve vannforsyningsområde, for en reduksjon av vanntapet i ledningsnettet må til. Når det gjelder avløp er den største utfordringen overholdelse av rensekravene og utbygging av renseanlegg.

Best standard på vannforsyningstjenesten hadde kommunene Klepp, Ullensaker, Notodden, Hvaler og Elverum. Med tanke på standard på avløpstjenesten ligger følgende kommuner på topp: Bærum, Sandefjord, Ringerike, Øyer, Sørum, Asker, Lørenskog, Øystre Slidre, Larvik og Østre Toten.

– Antall deltakerkommuner «i bedre-VA» øker jevnt og trutt, men det er imidlertid langt fram til at alle landets kommuner har tatt i brukt verktøyet, fastslår Norsk Vann i sin kommentar til tallene i tilstandsrapporten.
– Ny tilstandsrapport av kommunale vann- og avløpstjenester viser at situasjonen bedrer seg, men det er langt fram til optimale resultater.