Voss og Ulstein best på ledningsfornyelse i fjor

Statistisk Sentralbyrå har utarbeidet statistikk over fornyet lengde ledningsnett i kommunen. I 2011 var Ulstein kommune best på avløpsfornyelse, mens Voss var klart best når det gjelder drikkevann.

0

Konklusjonen er imidlertid, som ventet, at norske kommuner fornyer sitt ledningsnett i en altfor lav takt i forhold til det som er ønskelig. Riktignok er det en liten bedring å spore og enkeltkommuner gjør en solid jobb på området, men altfor mange henger etter i utviklingen. Det gir grunn til bekymring.

Langsiktig arbeid
Ulstein kommune fornyet sitt avløpsnett med 2,8 prosent i fjor. Fræna kommune fornyet 1,95 prosent av sitt nett og tok annen plassen, men ligger altså likevel langt etter Ulstein. På plassene deretter kom kommunene Horten, Nedre Eiker, Porsgrunn og Oslo.

Voss kommune fornyet hele 7,25 prosent av sitt drikkevannsnett i 2011 og var klart best i klassen. Farsund på plassen bak fornyet 5, 43 prosent av nettet. Aukra, Hole, Larvik og Radøy tok de neste plassene på oversikten.

– Den høye fornyelsen er dels et resultat av langsiktig arbeid og dels at vi har kunnet samarbeide med Statens Vegvesen. Vi har hatt anledning til å legge nye vannledninger i samband med anleggsarbeid, opplyser driftssjef i Voss kommune, Nils Een.

Forbedringspotensial
Voss kommune tror på gode resultater både i år og også neste år siden samarbeidet med Statens Vegvesen fortsetter.
Ulstein kommune har en plan for arbeidet og skal i følge denne trappe opp utskiftningen av nettet ytterligere.

Selv om det altså er forbedringer å spore, så det mye ugjort innenfor VA-området i norske kommuner. OVAL – Opplysningskontoret for VA-ledningsnettet fastslår følgende:

– Vi konstaterer at det fortsatt er massevis av forbedringspotensial i kommunene!