2,4 milliarder kroner til Statsbygg

Investeringsbudsjettet til Statsbygg for 2013 er på vel 2,4 milliarder kroner. Dette kom fram i statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

0

I Regjeringskvartalet gjenstår det viktig arbeid med sikringstiltak i etterkant av terroranslaget 22. juli 2011. 519 millioner kroner er satt av til dette arbeidet neste år. Denne summen inkluderer også midler til leie og sikringstiltak for departementenes erstatningslokaler. Arbeidet med konseptvalgutredning for gjenoppbygging og utvikling av Regjeringskvartalet er startet opp og vil pågå i 2013.

Restaurering av flere kulturhistoriske bygninger blir sentralt neste år. Regjeringen har foreslått bevilgning til Universitetet for miljø- og biovitenskap i Ås, for å starte restaureringen av Urbygningen fra 1901. Bygget har høy verneverdi og har behov for omfattende restaurering og oppgradering. Ferdigstillelse er planlagt til høsten 2015.

En annen viktig kulturhistorisk eiendom er Håkonshallen i Bergen. I statsbudsjettet er det satt av 15 millioner kroner til utbedring av taket på denne steinhallen fra middelalderen. 

Regjeringen har besluttet at det skal utredes et nytt bygg for Brønnøysundregisteret i Nordland. 20 millioner kroner er foreslått bevilget til dette arbeidet. Selve nybygget anses å bli en milliardinvestering.