Illustrajonsfoto.

– Dårlig avløpsnett kan gi oversvømmelser

Rør gir rot

0

Kommuner i Aust-Agder, Nord-Trøndelag og Østfold bruker i snitt minst penger på fornying av avløpsnettet. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

–Feil og mangler med avløpsnettet kan gi store konsekvenser. Det kan føre til forurensing av drikkevannskilder, tilbakeslag og kjelleroversvømmelser, og skader på veier og hager. Det haster med å få oppgradert ledningsnettet slik at det kan håndtere klimaendringene, sier Bjarne Haugland som er daglig leder for bransjeorganisasjonen VA- og VVS-produsentene (VVP).

Kommunalt erstatningsansvar
En Høyesterettsdom i 2011 fastslo at kommuner kan være erstatningspliktige hvis vannskader oppstår som en følge av feil med avløpsnettet. Forsikringsselskapet If, som har 25 % av markedet, regner med et 50-talls saker hvor kommunene må ta på seg erstatningsansvaret i 2012. Det betyr at det totalt for forsikringsbransjen kan være flere hundre slike saker.

–Hvis ikke kommune-Norge er villig til å bruke mer ressurser på avløpsnettet vil trolig antallet erstatningssaker øke betraktelig, sier Haugland.

Følgene av et dårlig avløpsnett kan bli ekstra tydelige ved regnskyll. Og været har endret seg på en slik måte at slike regnskyll både har blitt kraftigere og vanligere enn tidligere. Mer regn og storm kombinert med at havnivået er ventet å stige vil sette avløpsnettet på store prøver.

Må øke kunnskapen
Flere fylker har utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyser for vann- og avløpsnettet som følge av de siste årenes flommer og endringer i klima. Nå mener VVP at det er kritisk å komme i gang med konkrete tiltak.

– Vi setter vår lit til at økt kunnskap om tilstanden til det norske ledningsnettet utløser økt fornyelse av vann- og avløpsnettet, sier Haugland og legger til at de konkrete planene varierer fra kommune til kommune.

Store fylkesvise forskjeller
En fylkesvisoversikt utarbeidet av Statistisk sentralbyrå viser at med dagens utskiftningstempo vil det ta 200 år å fornye avløpsnettet.

– Det sier seg selv at utskiftingstempoet må økes betraktelig for at vi fortsatt skal ha et system som fungerer. Etterslepet har etter beregninger fra Rådgivende Ingeniørers Forening nådd svimlende 110 milliarder kroner, sier Haugland.

Fylkesvis oversikt over fornying av ledningsnettet siste tre år

  2009 2010 2011 Snitt
Oslo 1,16 1,38 1,46 1,33
Hordaland 0,74 0,72 0,59 0,68
Vestfold 0,61 0,59 0,58 0,59
Troms 0,60 0,59 0,35 0,51
Akershus 0,46 0,49 0,52 0,49
Buskerud 0,45 0,48 0,50 0,48
Sør-Trøndelag 0,41 0,52 0,50 0,48
Rogaland 0,44 0,49 0,44 0,46
Møre og Romsdal 0,44 0,43 0,44 0,44
Telemark 0,44 0,38 0,41 0,41
Hedmark 0,39 0,41 0,40 0,40
Finnmark 0,39 0,42 0,39 0,40
Oppland 0,28 0,36 0,35 0,33
Vest-Agder 0,35 0,28 0,37 0,33
Nordland 0,32 0,30 0,33 0,33
Sogn og Fjordane 0,34 0,35 0,28 0,32
Østfold 0,26 0,27 0,34 0,29
Nord-Trøndelag 0,42 0,21 0,21 0,28
Aust-Agder 0,18 0,17 0,26 0,20

Kilde: Statistisk sentralbyrå