Liten økning i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger gikk opp 0,3 prosent fra september til oktober 2012, viser tall fra SSB.

0

Materialkostnadene steg med 0,4 prosent i den samme perioden.

Kostnadene for bygging av eneboliger av tre økte med 0,3 prosent fra september til oktober, mens kostnadene for bygging av boligblokker steg 0,1 prosent i den samme perioden. Fra oktober 2011 til oktober 2012 økte byggekostnadene for eneboliger av tre og boligblokker med henholdsvis 3,2 og 2,8 prosent.