Alle montører være sertifisert for å gjøre jobben

Norske myndigheter har nå innført en sertifiseringsordning for fagfolk som skal installere varmepumper. Fra neste år må alle montører være sertifisert for å gjøre jobben.

0

Ukyndig montering av varmepumper har ført til skader både på varmepumper og boliger, dårlig varmeeffekt i fra pumpen og utslipp av skadelige klimagasser.

I løpet av neste år innføres et regelverk om at det bare er sertifiserte montører som har lov til å montere og reparere varmepumper.

– Det er svært viktig at godkjente fagfolk står for jobben, både av miljøhensyn og for at man skal få best mulig effekt av varmepumpene, sier daglig leder Bård Baardsen i Norsk varmepumpeforening (NOVAP).

Strengere regler for montering av varmepumper er et miljøkrav fra EU, som iverksettes av Klima- og forurensningsdirektoratet. En vanlig luft til luft varmepumpe inneholder rundt 1 kg av HFK gassen R410A, og et utslipp av dette tilsvarer et CO2 utslipp på 1,73 tonn.

Kobler feil
For ufaglærte kan det også være direkte farlig å montere eller demontere en varmepumpe. Pumpen inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader.

– Mange har kjøpt varmepumpe på nettet og gjort feil når de har montert den selv. Vi oppdager stadig varmepumper med dårlige ventiler, der gassen lekker ut og ødelegger varmefunksjonen, sier Christer Volden i rørleggerkjeden Varme & Bad.

I noen tilfeller kan pumpen repareres og gass etterfylles. Men en del må kasseres.

– Ofte går det galt når folk skal flytte på varmepumpen, eller bytte ut den gamle. Mange varmepumper begynner å bli modne for utskifting etter å ha vært i drift i mange år.

Det har vært en stor utvikling i teknologien som benyttes i varmepumper. Samtidig er kvalitetsforskjellene store.

– Hold deg unna de billigste. Den vi selger mest av koster drøyt 20 000 kroner ferdig montert. Da får man en varmepumpe som er tilpasset norsk klima. Det er langt mindre enn man betalte for tilsvarende kvalitetspumpe tidligere, sier Christer Volden i Varme & Bad.

Mange skader
Går noe galt med varmepumpen, dekkes det ikke av boligforsikringen, med mindre skaden skyldes lynnedslag eller at det kommer feil mengde strøm gjennom strømnettet.

If Skadeforsikring har så langt i år mottatt rundt 100 skademeldinger på varmepumper. Bygningsskadesjef Inge Oksvik i If er glad for innskjerpingen av regelverket. Å montere varmepumpe er ikke for amatører, understreker han.

– Mange av skadene kan føres direkte tilbake til dårlig eller feil montering av varmepumpen. En del nordmenn har vært fristet til å montere utstyret selv uten å ha nødvendig bakgrunn for å gjøre det. Når ukyndig montering kommer på toppen av dårlig teknisk kvalitet på noe av utstyret, er det fare for skader på både utstyr og bygning.

Det finnes i dag over en halv million luft til luft varmepumper i norske hjem. Luft til luft er de vanligste og rimeligste varmepumpene man kan skaffe seg.

kilde: Newswire