Kraftselskapenes overskudd halvert

Lave strømpriser gjorde at de norske kraftselskapenes driftsresultat ble halvert fra 2010 til 2011. Ingenting tyder på at situasjonen vil endre seg med det første.

0

Tallene fra bransjeorganisasjonen Energi Norge viser at norske kommuner og fylkeskommuner i årene fremover må regne med mindre inntekter fra kraftselskapene. Det er forventet at strømprisene fortsatt vil holde seg på et lavt nivå, skriver Adresseavisen.

– Kraftnæringens evne til å gjennomføre investeringer og skape nye verdier for eierne, vil over tid bli svekket. Dette påvirker selvsagt også nettselskapenes evne til å investere, sier Oluf Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge.

Kilde:NTB