Arkitektur- og designhøgskolen først ute med kurs i plusshus

Våren 2013 kan studenter ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) fordype seg i plusshus.

0

Prosjektet ”Plusshus på pensum” er et samarbeid mellom Lavenergiprogrammet, Statsbygg, Powerhouse og AHO. Hensikten er å vise studenter i arkitektur at det er mulig å bygge fremtidens bygg allerede i dag.

–  Arkitektene er en nøkkelgruppe i utformingen av framtidens bygg, og det er veldig positivt at AHO starter forelesninger om dette, sier arkitekt Tine Hegli i Snøhetta. Snøhetta er en av partnerne i Powerhouse-samarbeidet.

Forelesninger om energi, miljø og arkitektur
I løpet av våren vil studentene få tilbud om forelesninger med landets fremste eksperter på lavenergibygg. Blant foreleserne vil du finne både arkitekter, forskere, bygningsfysikere og leverandører.

Temaene som vil bli behandlet i forelesningene spenner vidt – fra designstrategier til ventilasjonssystemer . Til sammen skal forelesningene skape forståelse hos studentene for sammenhengen mellom de valgene de tar som arkitekter og de elementene som inngår i en forenklet energiberegning.

Arkitektkonkurranse for studenter
Kurset avsluttes med en ukes workshop der studentene skal utforme et plusshus-prosjekt. Arbeidene vil bli utstilt, og pris utdelt til de beste forslagene.

Kilde: Lavenergiprogrammet