Ny energisentral på Raufoss skaper miljøgevinster

Denne uka innvier Dalkia den nye biobrenselbaserte energisentralen som vil forsyne Raufoss Industripark med fornybar varme. Prosjektet, som har mottatt 16 millioner kroner i støtte fra Enova, vil redusere CO2-utslippene med i underkant av 10.000 tonn.

0

Raufoss industripark er en av Norges største industriparker med over 300 bygg spredt på 240 000 kvadratmeter. For fire år siden tok Dalkia over ansvaret for all infrastruktur i industriparken, blant annet varmeforsyning og energi. Før Dalkias overtagelse var industriparkens varmeforsyning basert på olje- og el-fyring.

Vellykket konvertering
For å få en mer bærekraftig løsning, valgte Dalkia å konvertere til en flisbasert fyrkjel.

– Oppgaven med å effektivisere kundenes støttefunksjoner betyr at vi hele tiden jobber for å finne kostnadseffektive løsninger for kundene våre. Den nye kjelen i Raufoss er et godt eksempel. I tillegg til å senke kundens kostnader skaper vi også miljøgevinst gjennom nye prisavtaler, økt sikkerhet og større prisstabilitet. Dalkia tar økt operasjonell risiko sammenlignet med tidligere avtaler, ved å garantere blanding av brensel,  sier Ulf Strindlöv, divisjonssjef Energy i Dalkia Norden.

Gode forutsetninger
Installasjonen av den nye energisentralen startet opp i 2011, og innebar også omlegging av fjernvarmeledninger og tekniske tilpasninger i hvert enkelt bygg. Helle H. Grønli, områdeleder fornybar varme i Enova, mener Raufoss Industripark er spesielt godt egnet for fjernvarme.

– Fjernvarme er en form for ekstern varmeforsyning som er egnet i områder med tett bebyggelse og tilgang på rimelige energikilder. Raufoss Industripark er et godt eksempel på hvordan industrien kan legge om til miljøvennlig og energieffektiv fornybar varme basert på lokal flis, og dermed spare miljøet for rundt 9800 tonn C02per år, sier Helle H. Grønli i Enova om prosjektet som har fått 16 millioner kroner i støtte.