MULTILIFT plassert inne i bygningen løfter avløpsvannet opp til eksisterende avløpsrør og pumper det videre.

Nyutviklede løftestasjoner for avløpsvann

Grundfos introduserer nå syv nyutviklede versjoner av løftestasjonsløsningen Multilift for avløpsvann under kloakk nivå. Nyversjonene skal bidra til at installasjonene av løftestasjoner i bygninger av alle størrelser blir enda enklere.

0

Multilift er et avløpsvannanlegg som leveres ferdig og klar for installasjon med en svært god justeringsmulighet for høyden på innløpet. Den minste løftestasjonen fyller 0,25 m2 og den største 2 m2, og de fleste er ikke større enn at de kan passere gjennom en dør med en bredde på 60 cm.

– Når det for eksempel skal monteres dusj og toalett i kjelleren, er løftestasjoner et godt alternativ til etablering av en sump med tilhørende drenering og trykkrør i bakken utenfor bygningen. Multilift plassert inne i bygningen løfter avløpsvannet opp til eksisterende avløpsrør og pumper det videre, sier Tormod Ovesen, salgssjef i Grundfos i en pressemelding.

For alle bygninger
Med syv modeller som spenner over en kapasitet fra 44 til 1.350 liter pr time, dekker MULTILIFT serien både eneboliger og større bygg med kjeller, som boligblokker, skoler, sykehus, kjøpesentre og parkeringshus.

– Det er ikke bare i forbindelse med renovering løftestasjoner kan brukes med fordel. I nye bygg med en eller flere kjellere kan man spare gravekostnadene ved etablering dype brønner, fordi Multilift samler avløpsvann opp i kjellerens etasje nivå, sier Ovesen.

Sikker løsning
Grundfos sine pumper med Vortex-løper, kvernpumper eller unike S-tube effektivt, håndterer alle typer av avløpsvann. Den avanserte styringen sikrer optimal drift og innebygd trykksensorer gir kontinuerlig justering av nivået i tanken.

Tanken er laget av lufttett og lekkasjesikker PE, og en ny designet patentert tankbunn hindrer sedimentering og reduserer behovet for manuell håndtering. Det intelligente styresystemet gjør både installasjon og daglig drift svært enkel, mens anlegget overvåkes for feil og behov for service.

Multiluft er utformet slik at løftestasjon automatisk forhindrer tilbakestrømming om vannivået i kloakken øker.

Den nye generasjon av MULTILIFT løftestasjoner er på markedet i Norge i januar.