Opplæringskonferansen 2013

Paul Chaffeys påstand om en «flatere verden» var et populært innslag på Norsk Teknologis Opplæringskonferanse denne uken. – Fødested er mindre viktig enn høy kompetanse, mener Chaffey.

0

Paul Chaffey, fra vår søsterorganisasjon Abelia, mener at globalisering gjør verden flatere. – Hvor i verden man er født betyr stadig mindre, hvis man kan bidra med høy kompetanse. Politikk og teknologi har gjort det mulig for hele verden å delta i samme konkurranse. Det er de med kunnskap og innovasjonsevne som vinner, mener Chaffey. Dette støtter Norsk Teknologi fullt ut.

Stort marked i velferdsteknologi
Chaffey hevder at kvaliteten er alt for lav på enkelte utdanninger, og at det er behov for et videre kvalitetsløft. – Det er viktig at vi lar høyskoler og fagskoler blir helt spisset mot sine fag, sa Chaffey. -Velferdsteknologi og hvilke muligheter dette skaper for bedrifter som er i forkant av markedet, var også noe Chaffey la stor vekt på i sitt foredrag.

Hovedtema med samarbeidsperspektiv
«Elektrofagutdanningen i et samarbeidsperspektiv» er hovedtema for Norsk Teknologis Opplæringskonferanse som arrangeres for 16. gang i år. Norsk Teknologis utdanningsdirektør Knut Chr. Christensen åpnet todagers-konferansen i går. Han la spesielt vekt på samarbeidsarenaen mellom skoler, opplæringskontorene og medlemsbedriftene. Konferanseansvarlig Gunnar Visnes har all grunn til å være fornøyd med konferansen som samlet hele 170 deltakere, vesentlig fra skoleverket.

Fullsortimentsdirektorat
Direktør i Utdanningsdirektoratet, Dag Thomas Gisholt, hadde fokus på «Utfordringer i kunnskapsløftet – kvalitet, gjennomføring og samarbeid» i sitt foredrag. Utdanningsdirektoratet omtaler seg som et «fullsortimentsdirektorat» og  kaller seg løsningsorienterte og ikke problemorienterte.

Høyt nivå på elektrofagutdanningen
– Norske elektrofagarbeidere er på et svært høyt nivå og elektrofagutdanningen er en svært viktig utdanning for AS Norge, fortsatte Gisholt. Hans innslag vakte stor interesse, og han trakk blant annet frem følgende:·
•Elektrofaget er det 3. største utdanningsprogrammet
•Elektrikerfaget har flest søkere
•Antallet lærekontrakter stiger
•Høy gjennomføring av utdanningen