Samarbeider om bæredyktige byer og boliger i Norge

19. mars 2013 invitertes parter i byggenæringen fra Danmark og Norge til en konferanse i Oslo som skal fremme dansk/norsk prosjektsamarbeid rundt bæredyktig bygging og fremtidens passivhus i Norge.

0

Det er ventet at konferansen vil skape ny samarbeidsallianser som iverksetter bærekraftige initiativer og åpner opp nye eksportmuligheter for et samarbeid mellom danske og norske virksomheter.

Det har de siste årene vært et økt fokus og økende krav til bærekraftig bygging i både Danmark og Norge.

Ifølge arrangøren har Danmark et lite forsprang til de andre nordiske landene når det gjelder bærekraft og passivhus særlig på energiområdet.

I 2015 legger norske myndigheter opp til at nye boligbygg skal opp på passivhus standard. Dette gir både utfordringer og nye muligheter for byggenæringen.

Et dansk-norsk samarbeid kan bidra til å møte fremtidens krav. Derfor inviterer Teknologisk Institut, den Danske ambassaden i Norge, Grønn Byggallianse og eksport nettverk FISH Norge til en konferanse om fremtidens bærekraftige byer og bygninger med fokus på konkrete systemleveranser.

Konferansen har som mål å fremheve eksisterende og fremtidige fyrtårnprosjekter som oppfyller fremtidens krav for bærekraftig og energieffektiv bygningen (passivhus og aktivhus).

Dagen byr også et lærerikt innblikk i fremtidige krav til systemet produkter og leveranser i Danmark og Norge.

– Vi kan konstatere at vi oppnår bedre resultater med våre innovative prosjekter, når vi samler våre felles nordiske kompetanse i et nettverk og i konkrete allianser. En mulighet som er gunstig for både danske og norske deltakere, forklarer arrangør og grunnlegger av FISH Norway, sentersjef Anders Thomsen fra Teknologisk Institut.

– Jeg opplevde en veldig interessant konferanse i fjor og fikk et konkret byggeprosjekt som følge av konferansen, sier partner Tomas Snog fra arkitekt og ingeniørfirmaet AI.