Gradtallene for 2012

Gradtallet for 2012 for Norge var 4302. Dette er 96% av den internasjonale normalen 1961– 1990, og 101% av den nasjonale normalen for 1981– 2010.

0

2012 var ikke like normalt gjennom hele året, i følge fersk statistikk fra Meteo Norge som Enova har fått:

Mars fikk med 408 den laveste månedssummen for denne måneden siden 1957. Desember fikk med 684 den 6. høyeste månedssummen for måneden siden 1957.

Bidragene til årssummen trakk henholdsvis ned og opp, og jevnet seg derfor ut. Juni og juli hadde store avvik i prosent, men gradtallssummene var ganske vanlige.

Enova tilbyr med dette graddagstall for alle kommuner i Norge for 2012 – les mer på www.enova.no/gradtall