SEOPP – hvordan få huseiere til å tenke på energi?

Prosjektet SEOPP skal finne måter å utvikle markedet for energirehabilitering og skape nye løsninger for oppgradering av småhus.

0

De neste fire årene skal forskningsprosjektet SEOPP analysere markedet er for energioppgradering av småhus som er bygget i perioden 1960 til 1990.  Prosjektet skal også se nærmere på hva som skal til for at markedet for ambisiøs energirehabilitering løsner og utvikle nye konsepter for energioppgradering. I prosjektperioden skal to hus rehabiliteres til forbildeprosjekter andre kan lære av.

Kunnskap om huseierne
Energieffektivisering av eksisterende bygg er et av satsingsområdene til Lavenergiprogrammet fram mot 2015.

–  SEOPP-prosjektet er viktig for å få mer kunnskap om og praktisk erfaring fra rehabiliteringsprosjekter med ambisiøse mål om å spare energi, mener daglig leder i Lavenergiprogrammet, Guro Hauge.

– Det er særlig viktig å få mer kunnskap om hva som skal til for at huseierne velger tiltak som gir lavere energibruk når de skal gjøre tiltak i egen bolig, understreker Hauge

Partnere i SEOPP-prosjektet er:
• Mesterhus
• Byggma
• Hunton
• Isola
• Nordan
• Rato arkitekter
• BoligEnøk
• Glava
• SINTEF Byggforsk
• Husbanken
• Enova
• NVE

Kilde: lavenergiprogrammet