Reinertsen satser på Kongsberg

Familiekonsernet Reinertsen AS åpner kontor på Kongsberg. Vekst i regionen gjør at ingeniørselskapet søker seg til Norges eldste industriby.

0

-Etableringen av lokalt kontor på Kongsberg betyr at selskapet nå kan tilby et bredt spekter av ingeniør- og entreprenørtjenester i området. Selv om hovedkontoret ligger i Trondheim og vi er godt etablert i Oslo, er det klart at en ingeniørbedrift hører hjemme på Kongsberg, sier Kristian Reinertsen, divisjonsdirektør i Reinertsen AS.

Familiebedriften har planer om å bemanne det nye kontoret med eksisterende ansatte som vil flytte hjem til regionen i tillegg til nyansatte.

Ingeniørbyen
Det er en kjent sak at det er mange ingeniører på Kongsberg. Selv om arbeidsmarkedet er presset, håper firmaet å fylle kontoret med lokale krefter innen et bredt spekter av fagområder i byggebransjen.

– Vi vet at det er stor konkurranse om de gode ingeniørene om dagen, men det gjelder for de fleste deler av landet. Kontoret på Kongsberg skal både bidra til økt ingeniørkapasitet for Reinertsen Land og nærhet til kundene. Med moderne IT-teknologi er det enkelt å jobbe med tverrfaglige prosjekter fra Kongsberg som kan trekke på resten av kompetansen og kapasiteten i selskapet. Kongsberg har noen av landets beste ingeniører. De ønsker vi å knytte til oss, og vi har allerede lykkes med å rekruttere én som skal lede arbeidet med vår etablering, forteller Kristian Reinertsen.

Skal levere til hele Østlandet
Det var fremfor alt nyvunne rammeavtaler med Kongsberg Kommunale Eiendom KF som ga klarsignal for etableringsbeslutningen. Likevel er det markeds- og ingeniørpotensialet på hele Østlandet som gjør at selskapet nå finner dette interessant.

«Selv om vi søker å gjennomføre prosjekter på hele Østlandet, er det alt fra Notodden i vest til Drammen i øst samt kraftkommunene nord i regionen som vil være nedslagsfeltet for det nye kontoret. I tillegg er det store infrastrukturprosjekter med både Statens vegvesen og Jernbaneverket som er spennende. Vi planlegger å være 10-15 ansatte på Kongsberg allerede i løpet av 2014,» forteller Jard Bringedal, avdelingsleder Engineering Østlandet.

Nyansatt leder Kongsberg
Firmaet har rekruttert ingeniør Erlend Jensen (55) som leder for Kongsberg-kontoret.
– Jensen har bred erfaring fra rådgivervirksomhet i det aktuelle området og har gjennom mange år opparbeidet seg et solid nettverk med mange fornøyde kunder. Han har arbeidet med dette siden han startet som rådgiver innen elektrofaget på Notodden i 1981, og han har en svært positiv tilnærming til de utfordringer som følger med en slik etablering, sier Jard Bringedal.