OBOS går enda tyngere inn i BWG Homes

Lani Industrier AS selger ca. 18,4 millioner aksjer i BWG Homes ASA til OBOS.

0

Konsernsjef Lars Nilsen har solgt ca. 18,4 millioner aksjer i BWG Homes ASA («BWG»), tilsvarende ca. 13,5 % av aksjene og stemmene i selskapet, gjennom Lani Industrier AS til Oslo Bolig- og Sparelag («OBOS»). OBOS er før transaksjonen største aksjonær i BWG og vil etter aksjekjøpet inneha nærmere en tredjedel av selskapets utestående aksjer. Lars Nilsens selskaper vil etter salget inneha ca. 3,2 millioner aksjer som tilsvarer ca. 2,3 % aksjene og stemmene i selskapet.

– Jeg gjort mange vurderinger etter at OBOS henvendte seg til Lani Industrier AS i denne sammenheng, og valget om å selge har ikke vært enkelt. Vi har respekt for OBOS som stor eier innen flere eiendomsrelaterte selskaper i Norge, og i BWG har vi satt pris på OBOS som medaksjonær og aktiv bidragsyter i selskapets styre i de siste to årene. Det er viktig for oss og aksjonærene i BWG at selskapet har en profesjonell og langsiktig hovedeier som kan sikre stabilitet og løfteevne fremover. OBOS, slik vi har erfart, har både vilje og evne til å oppfylle dette, sier Lars Nilsen.

– Lars Nilsen har vært en sentral person i utviklingen av BWG over lang tid, og selskapet har gjennom hans lederskap fått en solid posisjon i boligmarkedet og kan vise til solide resultater. OBOS er fornøyd med å kunne styrke eierposisjonen i BWG, og ser frem til å videreutvikle selskapet i et langsiktig perspektiv. OBOS støtter valgkomiteens innstilling om at Lars Nilsen velges inn i styret i BWG, sier Martin Mæland, administrerende direktør i OBOS.