Vil tjene penger på uriktig skadetakst

Nordmenn som får takstmannen på besøk etter en skade prøver i mange tilfeller å oppnå erstatning på uriktig grunnlag, viser en ny undersøkelse.

0

Forsøk på å blåse opp verdien for tapte eller skadede ting eller plusse på ikke-eksisterende gjenstander er slett ikke uvanlig, viser undersøkelsen som er utført blant skadetakstmenn i Norges Takseringsforbund (NTF).

– 60 prosent av takstmennene som jobber på dette feltet opplever at svindelforsøk forekommer i mer enn 10 prosent av oppgjørene, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i NTF.

Mange av disse opplever at forekomsten er enda en del høyere. 16 prosent svarer at forsøkene på svindel skjer i mer enn 25 prosent av tilfellene.

Fire av ti takstmenn opplever at mindre enn 10 prosent av de skadelidte prøver å oppnå urettmessig erstatning.

– Oversikten viser at skadetaksering er en samfunnsnyttig og krevende oppgave. Det er viktig å legge grunnlag for at skadelidte får et riktig oppgjør, og samtidig bidra til ingen beriker seg urettmessig på bekostning av det fellesskapet forsikringstakerne utgjør sammen, sier Huser.

Sterkt preget
Som regel er det forsikringsselskapet som har rekvirert en skadetakstmann for å beregne konsekvensene av et skadetilfelle i kroner og øre, gjerne i etterkant av en brann, en vannskade eller et innbrudd.

– Ofte møter vi mennesker som er sterkt preget av det som har skjedd. Hvis for eksempel hjemmet deres har brent ned vil mange føle dyp sorg og fortvilelse, sier Dan Christiansen, spesialist på taksering av innbo og løsøre og i Norges Takseringsforbund.

Påkjenningene kan i noen grad svekke vurderingsevnen der og da, mener han.

– Følelsen av tap og urettferdighet kan nok forlede noen til å prøve seg. Men resultatet blir jo like galt uansett, og vår oppgave er å bringe fakta på det rene. I mange svindelsaker finnes det dessverre heller ingen slike formildende, menneskelige forklaringer, sier Christensen.

Samfunnsproblem
Finans Norge (FNO) mener forsikringssvindel utgjør et alvorlig samfunnsproblem.

– Hvert år avdekker forsikringsbransjen svindel for flere hundre millioner kroner. Selskapene har ansatt rundt 60 utredere for å bekjempe problemet, sier Stine Neverdal, kommunikasjonssjef i Finans Norge.

– Ofte arrangerer svindlere skaden selv, eller melder inn skader til forsikringsselskapene som ikke har skjedd, sier Neverdal.

Hun tror mange har for lite kunnskap om konsekvensene av svindel.

– Man risikerer forsikringsnekt, politianmeldelse og fengsel i de alvorligste sakene.