Telenor Arena er åsted for årets Kommunaltekniske messe. En messe som tegner til å bli en suksess med hele 170 utstillere.

Nordens største kommunaltekniske messe

Messen Miljø & Teknikk/Kommunalteknikk avvikles i år i Telenor Arena i tidsrommet 13. -15. mai. Det er påmeldt hele 170 utstillere i årets messe, som tegner til å bli meget vellykket.

0

– Dette er Nordens største kommunaltekniske messe innenfor alle fagområder, opplyser salgsansvarlig for messen, Kjell M. Jacobsen til www.vvsforum.no.

Gjort forandringer
Det er så langt solgt 6 000 kvadratmeter i Telenor Arena, hvor 5 000 kvadratmeter er inne i hallen, mens de resterende 1 000 kvadratmeterne er ute ved inngangen til hallen.

Den forrige kommunaltekniske messen ble avholdt på Lillestrøm i 2010. Denne messen ble ikke så vellykket, så arrangørene har tatt flere grep og gjort forandringer. Det har vist seg å være vellykket siden responsen har vært så god. Det ble opprettet et eget messeforum som har staket ut ny kurs og nytt program samt at mange setter åpenbart pris på at man har skiftet messearena fra Lillestrøm til Bærum.

Økt fokus
Arrangørene har økt fokuset på VA, utemiljø, grøntanlegg, FDV bygg og eiendom. Tidligere måtte de besøkende forholde seg til tre forskjellige messer. Nå er alt slått sammen og virker mer gjennomtenkt og robust i formen.

Det er lagt opp til et bredt anlagt program med tre seminardager. Les mer om programmet på www.kommunalteknikk2113.no

Messens målgruppe er alle som har interesse eller ansvar for kommunaltekniske fagområder. I praksis betyr det blant annet politikere, rådmenn, tekniske sjefer, VA-ingeniører, arkitekter, planleggere, driftsledere og forvaltere.

– Vi merker at utstillerne gleder seg og er spent, sier salgsansvarlig, Kjell M. Jacobsen.

Arrangør for seminarene og messen er KS og Norsk Kommunalteknisk Forening i samarbeid med Bærum kommune, Norsk Vann, VA- og VVS-produsentene VVP og Maskingrossistenes Forening.