Kjetil Furuberg, som er sekretær i VAnnforsk forteller at VAnnforsk kommer til å satse aktivt fremover. Foto: vannklynge

VAnnforsk etablert som egen forening

VAnnforsk har vært et etablert nettverk, hvor man har samarbeidet innen VA-sektoren når det gjelder forskning og innovasjon. Nå har VAnnforsk tatt et steg videre og blitt en egen selvstendig forening.

0

Den gangen VAnnforsk ble etablert, så var hensikten at VAnnforsk skulle bli en selvstendig organisasjon. Etter snart snaue tre år var tiden nå moden for å gjøre dette grepet siden VAnnforsk har fått et solid fotfeste innen vannsektoren.

Ny styreleder
Siden oppstarten av VAnnforsk har Bjarne Paulsrud vært en sentral og ruvende skikkelse, men nå ønsket Paulsrud å trappe ned og dermed ble Herman Helness valgt som ny leder av organisasjonen. Han har tidligere vært nestleder i styret, så det var et naturlig opprykk. Nytt styremedlem ble Anne-Marie Bomo fra Norconsult. Ellers ingen styreendringer.

I forbindelse med årsmøtet var det et eget seminar, som blant annet omhandlet at det er stort fokus på innovasjon i offentlig sektor, regjeringens strategi for innovasjon i kommunesektoren ble drøftet og det ble sett nærmere på strategien for økt innovasjonseffekt av offentlige anskaffelser.

Satser aktivt
Det er ellers verdt å merke seg at RFF Hovedstad, Oslofjord og Midt-Norge kommer med en felles utlysning i begynnelsen av mai med frist 2. oktober. Utlysningen er rettet inn mot vann- og avløpssektoren. Hovedpunktene er vannkvalitet, herunder lekkasjer og vannrensning. De lyses ut totalt 17,5 millioner kroner.

VAnnforsk ser svært positivt på denne utlysningen som altså er rettet mot vannsektoren og foreningen vil samarbeide med Vannklyngen og SWCC inn mot nettopp denne utlysningen.

– VAnnforsk satser aktivt fremover, konkluderer Kjetil Furuberg, som er sekretær i VAnnforsk.