Den nye Certaro oljeutskilleren fra Norsk Wavin.

Skal styre og rense stormvannet

Miljø & Teknikk / Kommunalteknikk 2013

0

Nye regler og krav for behandling av regnvann innføres på stadig flere steder. På parkeringsplasser er det viktig å styre flommen og stanse oljeforurensing før den går videre. Flere kommuner krever dessuten at boliger styrer regnvannet, ved enten å lede det ut i terrenget eller holde det tilbake.

– Olje fra store parkeringsplasser representerer et miljøproblem, og myndighetene tar dette alvorlig med krav om oljeutskillere her. Også stormvann fra tak og uteplasser er det krav til, slik at det ikke sprenger renseanleggenes kapasitet, sier markedssjef Svein Sørlie hos Wavin til Vvsforum. Under messen Miljø- og Teknikkmessa vil Wavin presentere nye produkter for disse anvendelsene.
 
Nye oljeutskillere for parkeringer
Et nytt satstingsområdet for Wavin er oljeutskillere, som brukes på en rekke områder allerede. Nå er det parkeringsplassenes tur.

– Det vil alltid forekomme oljespill her, og en oljeutskiller vil stanse denne oljen slik at den kan hentes ut og behandles forsvarlig. Her har vi utviklet robuste løsninger som tåler kjørelast, samtidig som både utskillere og komponenter inngår i et større modulsystem, det hele blir enkelt å sette sammen, sier Sørlie.

Oljeutskilleren fungerer slik: Etter at regnvann går i sluket går det til et fordrøynings­kammer, der oljefasen skilles fra og holdes igjen, her spiller koalescensfilteret en viktig rolle i å fange opp hydrokarbonene.

Alle de nye oljeutskillerne er grundig testet for store mengder vann. Det finnes ulike modeller tilpasset forskjellige mengder nedbør(geografi) og størrelsen på flatene, og alt leveres som komplette pakker.

– Det hele, med stusser og krager osv er ferdig komponert, slik at det er enkelt å plukke en pakke, dette blir effektivt for alle parter, sier Sørlie.

Bremse vannet hjemmefra
Et annet satsningsområde for Wavin er systemer for håndtering av regnvann fra tak og uteplasser. Mange kommuner stiller nå krav om at huseier skal styre vannet utenom offentlig kloakk, eller i det minste har et system for å holde vannet tilbake i en periode.

– Mange kommuner har ikke separate overvannssystemer men innfører likevel krav om dette. For å avhjelpe huseier tilbyr vi både en rekke systemer for sakte drenering og kammer som holder vannet tilbake inntil stormen har gitt seg. Her har mange kommuner gitt begrensninger utfra den enkelte enebolig, forklarer Sørlie.

Saken fortsetter under bildet:

Markedssjef for VA i Norsk wavin, Stian Sørlie ser frem til å presentere de nye produktene under Kommunalteknikk messen neste uke.

En ofte foretrukket løsning er et kammer som samler opp vannet og slipper det sakte ut i etterkant. Enkelte kommuner har satt en grense på for eksempel to liter pr sekund i avløpet.

– Vi har laget et kaluleringsprogram som tar hensyn til hvor man bor, med nedbør og jordsmonn, og som regner ut hvilken pakke man trenger. Programmet er allerede utbredt blant konsulentene. De som prøver denne regnemodellen blir med i trekning om fine premier, så ta en tur innom messa for en prat om vann, eller prøv den på nettet, sier Sørlie.