Ny organisering og ny konsernledelse

Entra gjennomfører i disse dager organisatoriske endringer for å styrke selskapets posisjon som det ledende eiendomsselskap i Norge. Organisasjonsendringene gjennomføres for å møte fremtidige krav og forventninger til selskapet.

0

– Entra har i dag solid drift og stabile resultater. For å møte et stadig tøffere marked har vi imidlertid behov for å tilpasse og forsterke organisasjonen. Vi viderefører det beste fra dagens organisasjonsmodell og styrker områder hvor det er forbedringspotensial. Prosessen har vært grundig og jeg trygg på at den nye modellen vil bidra til å løfte Entras konkurransekraft i tiden fremover sier, administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen.

Den største endringen innebærer innføring av en regionmodell med tydelig resultatansvar. Entra har de seneste årene vært funksjonsinndelt. Med ny modell får hver region tydeligere mandat og økt ansvar for både resultat og utvikling i eiendomsporteføljen. Regionmodellen tilrettelegger for lønnsom vekst, og gir nærhet til kundene og markedet. Entra er delt inn i regionene Oslo Sentrum, Stor-Oslo, Midt-Nord og Sør-Vest.

Entras strategi om å levere lønnsom vekst, være best på kundeopplevd kvalitet, samt miljøledende i bransjen, videreføres og videreutvikles i ny modell.

Ny konsernledelse i Entra vil bestå av 10 personer:
Administrerende direktør, Klaus-Anders Nysteen
CFO og Viseadministrerende direktør, Anne Harris
Kommunikasjonsdirektør, Hege Njå Bjørkmann
Juridisk Direktør, (under rekruttering)
Salgs- og Markedsdirektør, Anders Solaas
Direktør Prosjektutvikling og Teknisk, Bjørn Holm
Regiondirektør Oslo Sentrum, (under rekruttering *))
Regiondirektør Stor-Oslo, Mona Aarebrot
Regiondirektør Sør-Vest, Jorunn Nerheim
Regiondirektør Midt-Nord. Karl Fredrik Torp

Anders Solaas vil fungere som Regiondirektør Oslo Sentrum frem til ny regiondirektør er på plass.

I forbindelse med omorganiseringen av Entra gjøres det også andre tilpasninger i organisasjonen for å effektivisere stabs- og støttefunksjonene samt frigjøre kapasitet til forretningsutvikling og markedsarbeid. Endringene er gjeldende fra 18. juni 2013