Større trygghet ved boligkjøp

Standard Norge lanserte i dag en ny Norsk Standard som angir krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte. Målet er å redusere konfliktnivået ved omsetning av bolig.

0

Standarden skal gjøre eierskifte mer betryggende og sikkert både for selger og kjøper gjennom best mulig informasjon om boligens kvaliteter og mangler                                      
Den krever blant annet at eventuelle utbedringsbehov og tiltakskostnader knyttet til boligen skal synliggjøres.

– Bolighandelen er vårt livs viktigste handel. Forbrukerrådet har derfor krevd tilstandsvurdering i flere tiår, og vi er svært tilfreds med at denne standarden nå gjør det mulig å gjennomføre dette for flertallet av boligsalg. Vi er sikre på at standarden vil gi forbrukerne, både kjøper og selger, større trygghet i bolighandelen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig beskriver hva som skal undersøkes, når det gjelder våtrom, kjøkken, vinduer, tak, kledning, skjevheter på gulv, drenering, grunnforhold etc. I tillegg sier standarden hva som skal til for å gi bygningsdelen en bestemt tilstandsgrad.

Viktig med dokumentasjon
– Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad, vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon, sier adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

Standarden er et viktig verktøy for landets rundt 2 000 takstmenn som nå har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand.

– Takseringsbransjen har store forventninger til den nye standarden og ser den som et viktig skritt på veien mot bedre informasjon i boligomsetningen.  Det er nå avgjørende at standarden også blir tatt i bruk og for å få til dette er vi allerede i gang med å utarbeide en ny Boligsalgsrapport basert på standarden som hele takseringsbransjen skal bruke. Samtidig vil vi tilrettelegge utdanning, etterutdanning og rapportverktøy, sier adm. dir i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser.

Standard Norges lanseringsseminar samlet en rekke representanter fra blant annet myndigheter, takstmenn, eiendomsmeglere og -foretak, forbrukere, forsikring, sertifisering, forskning og rådgivning.

Med den nye standarden får alle nå tilgang til et sett med felles spilleregler, og intensjonen er at dette skal bidra til et mer transparent boligmarked.