Fulldigitalisert Samordnet registermelding

Altinn har nå lansert en fulldigitalisert versjon av Samordnet registermelding. Skjemaet som tidligere var på ni sider er nå bygget om til en moderne elektronisk løsning.

0

Arbeidet har pågått over flere år og de siste bitene, fisjon og fusjon, er på plass fra 24. mai.

Digitalisering av Samordnet registermelding representerer en betydelig forenkling for norsk næringsliv. Det er over 500 000 bedrifter i Norge. Disse benytter meldingen for å rapportere til myndighetene om en rekke forhold, bl.a. endringer i styre, skifte av revisor, kapitalendringer og adresseendringer, fusjon, fisjon. Samordnet registermelding benyttes også til registrering i hele syv registre, inkludert Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Merverdiregisteret. Meldingen er således sentral ved etablering av nye virksomheter.

Sammen med endringene som kommer i Aksjeloven senere i 2013 er en fulldigitalisert Samordnet registermelding et viktig steg på veien for å oppfylle visjonen om at et selskap skal kunne ”fødes og dø” elektronisk.

Mer om registrering og endring via Samordnet registermelding i Altinn