Jurybegrunnelse: "Byggherren har på en særlig måte – gjennom byggets form, konstruksjon og uttrykk, ønsket å fremheve brukerens (Statoil ASA) identitet, særegenhet og samfunnsrolle."

Byggherreprisen til IT Fornebu eiendom

Arkitektbedriftenes byggherrepris for 2012 går til IT Fornebu eiendom AS for «Statoilbygget» på Fornebu.

0

En enstemmig jury mener byggherren gjennom en offensiv kontrahering og et krevende og inspirerende samarbeid med arkitekt og rådgivere har lykkes med å signalisere at brukeren hevder seg på verdensbasis når det gjelder teknologi, størrelse og økonomisk suksess. Prisen ble delt ut på Arkitektbedriftenes næringslivsseminar torsdag 30. mai.

– Jeg er ikke overrasket over tildeling av denne prisen! I Sintef’s forskningsprosjekt ValPro (Value Driven Procurement in Building and Real Estate – OpenBIM) ble dette prosjektet fremhevet som et forbilde på en tydelig byggherre med gjennomarbeidet mål for bygget, og som spesielt har vektlagt samarbeidsprosess og ikke minst god kommunikasjon med arkitekt for å oppfylle målene, sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene til arkitektbedriftene.no.

Som et ledd i markedsføringen av arkitektbransjen deler Arkitektbedriftene i Norge ut Byggherreprisen annen hvert år. Dette er en utmerkelse fra arkitektbransjen til en byggherre eller oppdragsgiver som har fremhevet seg ved utmerket samarbeid og vært en driver i utviklingen av kvalitet både for samarbeid og for godt resultat.

I juryens videre begrunnelse heter at «byggherren har på en særlig måte – gjennom byggets form, konstruksjon og uttrykk, ønsket å fremheve brukerens (Statoil ASA) identitet, særegenhet og samfunnsrolle. Byggherren har i planlegging og bygging på en god måte nyttegjort seg den kunnskap brukeren har om industrialisering, prosesstenkning og kvalitetssikring som er veletablert i offshore-virksomhet, men som bare delvis er anvendt i tradisjonell landbasert byggevirksomhet», skriverr arkitektberdriftene.no på sin hjemmerside.