Armerte ig-rør DN 1000 utgjør fordrøyningsmagasinet i vegen. I rørene har Skjæveland Cementstøperi kjerneboret hull på DN 620. På disse er det montert sandfangkummer. Vannet renner rett inn i fordrøyningen, uten å gå veien om overvannsledninger.

Byggefelt uten overvannsledning

På Klepp har et fordrøyningsmagasin overflødiggjort overvannsledning i et nytt byggefelt. Fordrøyningsmagasinet er blitt overvannsledningen. Eller motsatt. Dette gir en enkel rimelig og effektiv løsning.

0

Et veldig press på boligmarkedet gir stor etterspørsel etter tomter. Innimellom etablerte boliger på Klepp kommune lå en dyp myr. Der skal det snart bygges leiligheter, tomannsboliger og eneboliger. Grunnvannet står høyt, området ligger lavt i terrenget og i tillegg kommer regnet. Det regner mye på Jæren. Overvannet fra byggefeltet skal slippes ut i en eldre betongledning, på DN 500. Her trengte en virkelig et godt fordrøyningsmagasin.

Plassbehov
– Fordrøyning blir stadig mer aktuelt. Den største utfordringen knyttet til fordrøyning er plassen. Betongløsningene er etter min mening mest fleksible. Rørene kan legges i en lang rekke, eller parallelt, alt etter hvilke arealer fordrøyningsmagasinet skal etableres i. De mest fleksible løsningene får vi når vi benytter fordrøyningsmagasin av betong. Derfor velger vi å bruke dette her, forklarer ingeniør Ole Morten Mellemstrand i Mellemstrand Anleggservice, som har prosjektert feltet.

Tradisjonelt legges en overvannsledning i vegkroppen, så ledes overvannet derfra til et fordrøyningsmagasin. I dette byggefeltet valgte Mellemstrand Anleggservice AS en langt mer effektiv løsning. Man la istedet fordrøyningsmagasinet i veikroppen, istedenfor å legge overvannsledningen der.

Fordrøyningsmagasinet består av betongrør på diameter DN 1000. Det er 248 meter langt, og ligger i en hesteskoform med en avstikker nordover. En kan rett og slett si at fordrøyningsmagasinet er overvannsledningen. Eller motsatt.

Direkte koblet
Kummene er ganske enkelt koblet med stikkledninger inn i fordrøyningen.

– Vi mener avgjort at fordrøyningsmagasin som er bygget opp av betongrør, er mest fleksibelt og effektivt. Dette systemet, hvor fordrøynings magasinet erstatter overvannsledningen, gir en enkel rimelig og effektiv løsning. Vi valgte forresten akkurat samme løsning i et nabofelt, forklarer Ole Morten Mellemstrand.

Alle stikkledninger og inspeksjonskummer er koblet rett på rørene som utgjør fordrøyningsmagasinet i vegen. Isteden for en kostbar kum i enden fordrøyningsmagasinet, er det siste røret støpt tett. Fordrøyningsmagasinet erstatter overvannsledningen i vegen.

Mellemstrand Anleggservice AS har samarbeidet nært med Basalmedlem Skjæveland Cementstøperi AS om anlegget.