late tak ofte et problem om vinteren. Illustrasjonsfoto.

Lite kunnskap om hvordan unngå lekkasje

FLATE TAK I VINTERHALVÅRET

0

Ved Mæla ungdomsskole i Skien har de hatt betydelige lekkasjer. Skolen ble bygget i 2007.

Dette resulterte i muggskader og dårlig inneklima for både elever og lærere. Til slutt konkluderte en rapport fra Miljørettet Helsevern i Grenland med at forholdene ved Mæla ungdomsskole i Skien var uholdbare med seks punkter.

Det tok lang tid før feilen ble funnet. Rundt 150 kvadratmeter med betong på taket måtte fjernes, før det ble bygget nytt tak, inkludert lagt ny membran.

– Det er ikke til å tro. Fire og et halvt år gammel skole, og det er bare trøbbel, sa rektor Torkil Evensen til NRK Telemark i mai i fjor.

Teigar ungdomsskole utenfor Tønsberg lekker som en sil, skrev lokalpressen for et år siden. Skolen var da kun halvannet år gammel, og kostet 284 millioner kroner.

Skolens rektor bekreftet at det ved to omganger har lekket store vannmengder inn i de nye bygningene.

– Både i skolebygget og i Nøtterøy-hallen har det rent inn vann. Både rett før jul og i romjulen har vi hatt til dels store lekkasjer, sa rektor Mona Wærland til Tønsberg blad nå i januar.

Skolen tok forholdsregler og måkte taket slik at mye av smeltevannet kunne renne ned i takrennene. Men dette var ikke nok til å stoppe lekkasjene.

De byggfaglige som hadde stått for oppføringen av bygget og lagt taket hadde problemer med å finne årsaken, og mente at dersom det var utført en dårlig jobb, ville problemet ha dukket opp tidligere.

Men det var aldri tvil hos verken skoleledelse eller byggfagfolkene, vannet kom inn ovenfra, ikke fra sidene.

Også ved Porsgrunn videregående skole har det vært lignende lekkasjer. Om dette er rettet opp nå, har VVSforum ikke fått svar på.

VVSforum har forsøkt å få uttalelser fra både skoleledelse ved de tre ovennevnte skolene og fagansvarlige for skoledriften ved fylkeskommunene, uten å få svar.

VVSforum har tidligere skrevet om lekkasjer gjennom flatt tak. Det danner seg lett en isring rundt taksluket, od da demmer denne opp for smeltevannet. Takbelegg og skjøter blir satt under vanntrykk når snø og is smelter. Er det en liten svakhet i skjøten, vil vann trenge inn noen millimeter. Dermed kan det oppstå lekkasje som ikke leger seg selv, men blir verre og verre.

Problemet oppstår vinterstid, etter at snøen har lagt seg på taket. Det vil alltid komme noe spillvarme opp igjennom taksluk. Men det er både viktig og helt nødvendig at det kommer noe varme opp igjennom taksluk, slik at sluk ikke fryser igjen. Spillvarmen gir plussgrader i sluket, mens det er minusgrader i snøen. Dermed oppstår det et nullpunkt i en sirkel på takflaten like utenfor sluket.

Her fryser smeltevann som spillvarmen har skapt til is. Denne isringen blir ofte liggende igjennom hele vinteren og forårsaker at smeltevann (ved mildværsperioder) ikke renner fritt til sluk.
 
Fordi vannet fryser og utvider seg, vil vannet sakte og sikkert jobbe seg igjennom skjøtene, og til slutt skape lekkasje.