Sterner, her representert ved Jarle Rønhovde (t.v.) leder for avdeling Bergen, og daglig leder Bjarne E. Pettersen (t.h) ser store muligheter ved kjøpet av BioTek. Her sammen med Nils Åke Person under en presentasjon.

Sterner kjøper Biotek

Vannbehandlingsfirmaet Sterner på Ski har nylig kjøpt alle aksjene i vannrensefirmaet Biotek i Porsgrunn. Ambisjoner om vekst både innen VA, industri og fiskeoppdrett.

0
Målet med oppkjøpet er å skape en komplett leverandør innen de fleste segmenter av både vannbehandling og avløpsrensing.

– Våre to selskaper har mye til felles, samtidig har vi kompetanse som kompletterer hverandre, sier daglig leder Bjarne E. Pettersen i Sterner AS til VAnytt.
 
Innovasjoner i vann
Sterner har gjort suksess innen fiskeoppdrett og offentlige vannverk, og har utviklet en rekke prosesser, utstyr og totalkonsepter spesielt for disse bransjene. Blant annet har man tatt fram nytt utstyr for store vannbesparelser til fiskeoppdrett. Ved siden av å være landsledene innen UV-anlegg, har den største suksessen trolig vært drikkevannsproduksjon uten bruk av kjemikalier. Løsningen er nå installert på et tyvetalls vannverk i Norge.
– Biotek har som oss stor innovasjonskraft og ønsker å spesialisere seg, sammen får vi dermed enda mer gjennomslag. Bransjen trenger flere større aktører som kan ta større løft, og det kan vi nå, sier Pettersen. 
De to selskapene får i år en omsetning på ca 150 mill til sammen.
 
Hoffleverandør til REC
Selskapet Biotek var i mange år en betrodd hoffleverandør av vannrensing til RECs mange anlegg for waferproduksjon, men har etter RECs konkurs vært gjennom en hard omstilling. I år er man imidlertid tilbake for fullt, blant annet med flere leveranser til kommunale avløpsrenseanlegg, basert på bioteknologi.
– Fjoråret var tøft, i år vil vi trolig doble omsetningen, vi har en rekke løsninger som har slått gjennom, og satser videre langs avløpslinjen, blant annet med gode løsninger for slambehandling, sier daglig leder Arne Hjalmar Knap ved Biotek til VAnytt.
Knap er sikker på at Sterner er den beste partneren de kunne få i dette markedet.
-Vi har en rekke løsninger som har slått gjennom, og satser videre langs avløpslinjen, blant annet med gode løsninger for slambehandling, sier daglig leder Arne Hjalmar Knap ved Biotek

Nye muligheter

Innen VA-markedet har utviklingen de siste årene gått mer mot komplette leveranser, der konsulentene har fått en litt mer tilbaketrukket rolle.
– Utviklingen går raskt, og mye av teknologien kommer fra store leverandører. Vi har lykkes med å sette sammen ferdige løsninger i pakker til både industri og kommuner, denne teknologiutviklingen har hjulpet oss fram, sier Pettersen.
Knap ser positivt på mulighetene fremover.
– Tidligere hadde konsulentene kommunene i et fast grep, og det kom ferdige detaljtegninger der alt var spesifisert, i dag er kommunene ute etter en løsning som fungerer – og en fast pris. Med større kompetanse og flere applikasjoner kan vi levere dette, sier Knap, som dog ser konsulentene som viktige.
– Ved slike investeringer trenger naturligvis kommunen noen å støtte seg til, sier han.
 
Kombinasjon
Sterner har sin hovedaktivitet innen drikkevannsbehandling, primærrensing av avløp og vannbehandling innen akvakultur. Biotek har sin hovedaktivitet innen sekundærrensing av avløp, slambehandling og biogass. Sammen dekker Sterner og Biotek store deler av vannbehandlingsfaget og vil bli en betydelig aktør i markedet. 
BioTek blir datterselskap av Sterner og vil fortsette sin virksomhet i Porsgrunn. Med sin beliggenhet i Grenland og nærhet til Høgskolen i Telemark ser man gode utviklingsmuligheter. 
– Med Sterners beliggenhet nær Oslo og med kontorer i Bergen og Leknes i Lofoten, vil selskapene sammen få en sterk og god nærhet til det norske markedet, sier Pettersen.