Oppegård kommune har lagt ut ut et nettverk av diffusorslanger i Veslebukta, for å se om dette kan bedre oksygentilstanden på dypet.

Blåser liv i Kolbotnvannet med mikrobobler

Miljøsanering

0

Kolbotnvannet er en lokal idyll godt gjemt i sentrum av Oppegård kommune. Men overflaten skjuler etterlatenskaper av mange års frie kloakkutslipp. Selv om kommunen i dag har mye fokus og stort sett orden på kloakk og overvann gjør gammelt slam livet surt for naboer og badende i sommermånedene.
– Jeg ville ikke engang latt bikkja mi bade i dette vannet, sier nabo Anders Nordheim Dahl til VAnytt.
 

Bruser: Et nettverk av diffusorslanger skal blåse nytt liv i bunnvannet

Diffusorer
Kommunen har i flere år lagt mye ressurser i å bedre vannkvaliteten, brukbare resultater har man også hatt med tilsetting av luft i en stor undervanns jet-anordning spesiallaget for formålet. Nå vil man trappe opp og arbeide langs samme linje, og prøve en ny løsning.
Nylig la man derfor ut et nettverk av diffusorslanger i Veslebukta, for å se om dette kan bedre oksygentilstanden på dypet. Målet er å få til en raskere naturlig omsetning av de tykke lagene med slam, som er årsaken til en voldsom oppblomstring av giftige alger sommerstid.
– Vi kan ikke garantere noe, men disse diffusorene har løst mange andre problemer med oksygenmangel, og vi har et spleiselag med kommunen om å gjøre et forsøk, sier Nils Hovden ved firma Oxyvision, som har stilt 200 meter spesialbygget diffusorslange og over 400 meter tilførselsledning til rådighet.
Kommunen stiller med kompressor.
Forsøket gjøres i Veslebukta og regelmessige målinger skal gjøres av NIVA for å fastslå om tiltaket har noen virkning. Nylig har man også fisket ut karpefisk for at det algespisende dyreplanktonet skal få bedre muligheter for å formere seg.
 

Innovatører: Nils Hovden og Martin Gausen står bak de avanserte diffusorslangene som skal bedre vannkvaliteten i Kolbotnvannet

Rekeoppdrett
Systemet som kommunen nå tester ut har vist seg å kunne redusere slamlaget og bedre miljøet i tropisk rekeoppdrett på en meget effektiv måte, og prinsippet er det samme som brukes ved oksygenering under medisinering av laks i mærer. Systemet er i bruk i 12 land, men det er første gang man benytter det i miljøtiltak. Forsøket i Kolbotnvannet er som pionerarbeid å regne.
– Her kommer det til å strømme millioner av mikrobobler i minuttet, over et stort område. Vi vet at tilførsel av luft gir mer oksygen til nedbryting av organisk materiale, og at dette er gunstig. Vi regner med å tilføre 75 kilo luft i timen med dette anlegget. Spørsmålet blir da hvor stor virkning det vil få, det håper jeg vi vil se allerede til høsten, sier Hovden til VAnytt.
Veslebukta har en terskel mot resten av vannet og man regner med at den lokale effekten skal kunne registreres. Slamlaget på bunnen er også målt av dykkere for å kunne fastslå utviklingen over tid.
– Vi er veldig spent på resultatene, det er flere sjøer som sliter med pustevansker, dersom vårt system kan bedre situasjonen og gjøre slike lokale vann til de perlene de kunne vært for befolkningen hadde det vært fantastisk, sier Nils Hovden til VAnytt.