Kloakksølv: Fosfat fra renseanlegg kan bli en ny inntektskilde for norske kommuner

Gjenvinner fosfor fra kloakkvannet

Gjenbruk

0

Et element i avløpsvann som får stadig mer oppmerksomhet er fosfor, og stadig flere ønsker å se på muligheter for å gjenvinne dette. I løpet av det siste året har de tre vannselskapene foretatt tester av en rekke systemer for gjenbruk av fosfor og nitrogen. Nå skal man etablere Danmarks første anlegg for utnyttelse av fosfor –  Åby Renseanlegg i Århus.
Det kan vise seg å bli god forretning da fosfor er en knapp ressurs som kun produseres to steder i verden – i Kina og i Marokko – til stigende priser.
 
Struvitt
Avfallsstoffet struvitt, som finnes i slammet etter rensing inneholder store mengder fosfor, som dessuten kompliserer driften ved å tette rør og skape driftsproblemer. På anlegget vil man omdanne struvitt til et fosforholdig gjødselsprodukt.  Målet er mindre vedlikehold på renseanlegget, mindre fosfor å fjerne fra anlegget, besparelser i fjerning av slam samt inntekter ved salg av fosforholdig struvitt til for eksempel landbruket.
– Struvitt må først godkjennes som gjødsel før vi kan selge det, med det er godkjent i f.eks. Tyskland og Holland, så vi forventer også en godkjennelse i Danmark. Vår struvitt har vist seg å ha en så god kvalitet at det erstatte tradisjonell gjødsel, foreller driftsleder på Åby Renseanlegg, Louis Landgren.

Partnerskapet ønsker samtidig å utvikle «fremtidens renseanlegg», som utover å rense kloakkvann skal produsere energi, gjødsel og plast.
 

– Norconsult i Norge har nødvendig teknologi på feltet, og vi regner med at dette bør være interessant for en rekke kommunale og interkommunale anlegg også her,  sier Claes H. Bendiksen, ansvarlig for kommunikasjon i Norconsult. Foto: Privat
 

Resirkulering
Testanlegget på Åby Renseanlegg produserer nå 400 kg struvitt med 50 kg fosfor pr dag og kan i følge Landgren innbringe opp mot 3 000 danske kroner per tonn struvitt. Det er lignende produksjon av struvitt i bl.a. Berlin og i Oregon, men i Berlin er ikke produktet så rent og miljøvennlig som i Århus. Det er ikke funnet tungmetaller i struvitten fra Åby og i følge økologikonsulent Anke Stubsgaard fra Videncenter for Landbrug er det på sikt muligheter for at struvitten i tillegg kan brukes i økologisk landbruk.
– Det vil kreve endringer i reglene, men jeg ser store muligheter i struvitten, som har en rekke fordeler. Det er et fast og høykonsentrert produkt, er enkelt å spre og man kan bruke det til presisjonsgjødsling, hvilket kan være med på redusere utvasking. Og så er det et stort pluss at det er snakk om et avfallsprodukt som blir til et rent og bærekraftig gjødningsprodukt, sier Anke.
 
Norconsult
Peter Balslev er prosessingeniør i Norconsult, har vært med på å utvikle struvittanlegget på Åby Renseanlegg og han ser store muligheter i utbredelse av prosjektet:

– Med de resultatene vi har oppnådd i Aarhus, bør det være opplagt å utbrede produksjonen til resten av Danmark. Jeg vurderer at opp mot 40 renseanlegg i Danmark har grunnlag for struvittproduksjon og dermed et potensiale for en miljømessig og økonomisk gevinst.
– Norconsult i Norge har nødvendig teknologi på feltet, og vi regner med at dette bør være interessant for en rekke kommunale og interkommunale anlegg også her,  sier Claes H. Bendiksen, ansvarlig for kommunikasjon i Norconsult.