Bjarne Haugland, daglig leder i VVP produsentene og Terje Røising i Norske Rørgrossisters forening har klart å få til et samarbeid som vil gjøre det lettere å få til god informasjonsflyt på tvers av bransjene.

Bransjen går inn for felles produktdatabase – IFD Sign On

SAMKJØRING

0

Med de største grossistene på plass, samt spesielt inviterte leverandører lanserte Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) og Norsk Byggtjeneste en ny kommersielle kommunikasjonsplattform: ”IFD Sign On».

Med en pott på inntil 20 millioner skal de tre bransjeorganisasjonene gå igang med å utvikle en ny kommunikasjonsplattform for byggenæringen.
Målet er å gjøre det lettere å få til god informasjonsflyten på tvers av bransjene. Her er er sektorene VA, VVS, elektro og bygg like sentrale, og det unike er at nå skal byggherrer og de utførende kunne bestille varer fra en og samme varedatabase.

Til neste år
IFD Sign On er laget for å fungere i et webgrensesnitt gjennom ulike innkjøpssytemer og BIM-modellen. Verktøyet skal være klart for markedet i løpet av første kvartal neste år.

Pilotkunden som skal teste ut den nye kommunikasjonsplattformen er Forsvarsbygg. De har vært med fra starten, og skal bruke verktøyet i sin miljøstrategi og sine innkjøp.

Unikt samarbeid
– Dette er et unikt samarbeid på tvers av tre bransjer. Ser vi på VVS- og VA bransjen alene, vil leverandørene få en unik mulighet til å presentere og selge sine produkter gjennom en varedatabase som inneholder all informasjon kundene trenger for å bestille varer. Her ligger tilgjengelige produktblader, CE merking, miljøspesifikasjoner osv, sier daglig leder Bjarne Haugland i VVP produsentene  til VVSforum.
– I dag hadde vi alle de fire grossistene i VVS bransjen tilstede, sammen med spesielt inviterte pilotkunder. Disse skal være pådrivere i bransjen, og være et trekkplaster ovenfor resten av leverandørene.

Disse VVS/VA leverandørene var invitert i første runde: Armaturjonsson, Roth, Geberit. Norsk Wavin, Pipelife Norge, Glava og Oras Armatur.

Toget går
Daglig leder Terje Røising i Norske Rørgrossisters forening (NRF), er helt enig med Bjarne Haugland i at dette er en enestående mulighet for leverandørene innen både VA og VVS til å være med på et unikt samarbeid, og ikke minst et stort løft i forhold til distribusjon av varer elektronisk.

– Det vil kreve en god del jobb å få dette oppå gå for alle parter, men det er viktig at leverandørene tar denne jobben seriøst, og lager en fullstendig produktoversikt som representerer hele vareutvalget med all nødvendig dokumentert informasjon. Det vil gi hele varedatabasen den tyngden den trenger, for at dette skal bli en suksess, påpeker Røising.

Haugland påpeker avslutningsvis at de som ikke ser mulighetene denne produktdatabasen kan gi, kan på sikt risikere å stenges ute fra de store aktørene, og dermed gå glipp av viktig salg.