- Forrige generasjons lamper hadde et UV-C utbytte på ca. 50% ved et pådrag på 50%. EcoRay har et UV-C utbytte på 70 % ved 50% pådrag. Ved fullt pådrag har begge typer lamper samme UV-C utbytte målt i Watt UV-C, men EcoRay har ligger 14% lavere i strømforbruk, forklarer Leif Thomas Johannesen ved Sterner på Ski, som har levert de nye energisparelampene til Asker og Bærum vannverk.

Energisparende UV-lamper til norske vannverk

UV har gått sin seiersgang innen desinfeksjon av drikkevann i Norge. Men det er store forskjeller i energikostnad på lampedrift ved vannverk. Både pådrag og akselrasjon er viktige for energieffektiv drift.

0

UV har gått sin seiersgang innen desinfeksjon av drikkevann i Norge. Ikke bare representerer det en kjemikaliefri barriere, men det er også en sikker og effektiv metode som passer meget bra til den ofte næringsfattige norske råvannskvaliteten.
Nå ser kommuner og vannverk at lampenes energikvaliteter er viktige når man skal skifte de ut.
– Ved en feil ble det satt inn en lampe av den forrige modellen av UV-lampe i reaktoren, og vi så med en gang at den trengte en god del mer energipådrag for å yte det samme som de nye gjør, sier Thorbjørn Undrum ved Asker og Bærum Vannverk iks til VAnytt.

Design på vannverk
Undrum er overbevist om at nye UV lamper sparer energi, dette pga samme UV- dose ved lavere effekt (innenfor UV reaktorens regulerings vindu). De har en raskere oppstartstid, dette er til nytte for oss ved raske endringer i vannmengden. 
– Hvor mye man sparer vil avhenge en god del av hvordan vannverket er bygget, sier Undrum til VAnytt
De nye EcoRay-lampene som han refererer til har UV-leverandøren Wedeco utviklet på sin egen lampefabrikk i Essen. Formålet med å utvikle dem var å senke energiforbruk, gi et høyt UV-C utbytte ved dimming av lampene. I tillegg skulle de ha en raskere oppstartsekvens, samtidig som de skulle være fullt operative på drikkevannstemperaturer fra 0 – 30 grader C.
– Forrige generasjons lamper hadde et UV-C utbytte på ca. 50% ved et pådrag på 50%. EcoRay har et UV-C utbytte på 70 % ved 50% pådrag. Ved fullt pådrag har begge typer lamper samme UV-C utbytte målt i Watt UV-C, men EcoRay har ligger 14% lavere i strømforbruk, forklarer Leif Thomas Johannesen ved Sterner på Ski, som har levert de nye energisparelampene til Asker og Bærum vannverk.

Skifte av UV-lamper ved Kattås Vannverk, her ved servicetekniker Terje Negaard
 

Ikke bånn gass

Å drive UV-lamper blir som å kjøre bil, en motor er mest effektiv ved et visst turtall, det er viktig å bygge UV-anlegg slik at man får mest ut av lampene
Med 10-20 stk UV-lamper i et normalt anlegg blir det fort snakk om store summer på årsbasis.
– Hvor mye man kan spare varierer fra anlegg til anlegg, men kommunene har innsett at vi nå har kommet til det punktet der energikostnader er viktigere en prisforskjellen på lamper. Det lønner seg å skifte, sier Johannesen.
Det driftspersonellet ofte melder tilbake om er at man kun trenger å kjøre 50 % pådrag på lampene, men få 70 % av virkningen man hadde tidligere ved å kjøre for fullt.
Det er vanlig å skifte ut UV-lamper ca hvert tredje år, og de nye energisparelampene koster ikke mer enn de tidligere modellene.

Kattås Vannverk har mange UV aggregater og det er mange UV-lamper i hvert

Positivt
Lampene ble lansert høsten 2011 og Johannesen har bare positive tilbakemeldinger fra brukerne.
– Normalt måles ikke effektforbruket på UV-anleggene ute på vannverkene, men kundene som kjører dimming på lampene ser at der de tidligere lå med et normalt pådrag på 70% ligger de nå med et pådrag på 50%, som er det laveste pådraget man kan ha, forklarer han.
Det viktigste rent praktisk for kundene er at oppstartsekvensen har sunket nesten til det halve.
– Selvsagt liker også de fleste at lampepådraget som oftest kun er 50%. Når lampene først er i gang, kan pådraget gå fra 50 til 100% (full kapasitet på UV-anlegget) i løpet av sekunder. Dette gir sikkerhet dersom vannmengden skulle øke hurtig, påpeker han.
Johansen forventer at Wedeco vil fortsette å utvikle videre gode og energigjerrige UV-lamper i tiden framover. 
– Det er fordelen med at Wedeco eier sin egen lampefabrikk, nemlig at de selv kan legge ressurser til dette og ikke være avhengig av andre.