Mange oppgraderer avløp på hytta

Gamle hytter hadde hverken vann eller toalett. Dagens eiere har ofte større krav til komfort enn forrige generasjon og ønsker ofte å oppgradere – til full sanitær standard.

0

Første skritt er å undersøke kommunens reguleringsplan for å se om det er anledning til å oppgradere hytta med en avløpsløsning i det hele tatt. I enkelte tilfeller opplever man at kommunen sier nei til en utslippssøknad fordi reguleringsplan ikke er revidert og oppgradert.
– Da må grunneier inn på banen for å sette i gang denne prosessen, noe man må få gjort uansett hvem som til slutt betaler, sier entreprenør Tor Helge Flaato, ved Hovin i Telemark. Han har i de senere år utført oppgraderinger for hyttefolk, og forteller at det ofte er det hytteeierne som ønsker dette, og man kan i samarbeid med grunneier bli enige om hvem som betaler utgiftene, og resultatet kan bli en felles avløpsløsning til kommunens nett eller en godkjent renseløsning for flere hytter.
I det siste tilfellet er det stadig flere som velger å engasjere tredjepart til å drifte anlegget.
– Dugnad er bra, men i moderne tider kan det være greit å legge noen lapper på bordet, og få noen til å ta ansvaret, sier Flaato.

Alternativer
Det finnes utallige varianter når det gjelder avløpsanlegg, men hovedsaklig kan de deles inn i tre hovedkategorier: Kompaktanlegg med kjemisk felling (tilsetter kjemikalier), Naturbasert rensing (konvensjonelt spredeareal) og Naturbasert rensing med filterkummer og etterpolering i sandfilter.
I tillegg finnes det anlegg der klaokken går i tette tanker og dusj/kjøkken blir renset gjennom biofilter.
– Jeg vil på forhånd ikke kunne si hvilket anlegg som er best, men en bør være oppmerksom på en del forhold før en lander valget. Anlegg med kjemisk rensing er ofte kompakte og krever liten plass, men ulempen kan være at selve mekanismen som sørger for innblanding av kjemikalier ofte blir slitt, eller slutter ut å virke. Dersom en tenker seg at et avløpsanlegg skal vare i flere tiår så bør dette tas med i vurderingen, sier Flaato.

En hytte alene
Har man en enkelt hytte på eiertomt og det er god avstand omkring kan man få  egen utslipps–tillatelse, man engasjerer et godkjent firma til å bygge anlegget og er sin egen herre.
– Det kan være smart å ta kontakt med en entreprenør lokalt, her får man som regel gode råd og tips gratis, forteller Flåto.
Likevel er det mange ting å ta hensyn til før en kan få realisert denne type prosjekter.
– Det gjelder å ta en samlet vurdering, reguleringsplan, kommunens retningslinjer, tekniske løsninger som er mulige(grunnforhold, vei), hvor mye hytta brukes, og hvor langt man vil gå i papirmølla, byggesøknader og utslippssøknader, sier Flaato.
Som utførende entreprenør opplever han ofte hytteeiere som spør om å etablere avløp, og som tror dette er noe man kan begynne på uka etter.
– Jeg må da skuffe vedkommende med at en fort må regne tre mnd (kommunal saksbehandling) i beste fall, og da skal alt gå smertefritt, sier Flåto.