Stig Olsborg og Asle Gudim fra Norconsult og ordfører Erik Unaas fra Eidsberg kommune. Foto: Eisberg kommune

Norconsult skal tegne vannledning

Norconsult har signert en kontrakt med Eidsberg kommune om prosjektering av 14 km vannledning fra Sandstangen til Laslett. Ledninger fra Laslet til Hærland ledes nå langs nye E18.

0
Norconsult har signert en kontrakt med Eidsberg kommune om prosjektering av 14 km vannledning fra Sandstangen til Laslett. Ledninger fra Laslet til Hærland ledes nå langs nye E18. 
– En kjempespennende jobb, sier oppdragsleder Asle Gudim i Norconsult. Vi har satt inn store ressurser på tillbudsanalysen og gleder oss nå til å komme i gang.
Virksomhetsleder Tore Ånesland i virksomhet Miljø og kommunalteknikk i Eidsberg kommune er fornøyd. Her jobbes det med korte tidsfrister, men prosjektet er i rute. Kilde: Eidsberg kommune