Vannskader: Mange bruker sommerferien til å utbedre hytta. Husk å forebygge mot frostskader.

Tips til hyttefolk som utbedrer – unngå mulighet for frostskade

Årlig er det flere tusen vannskader på norske hytter, dette viser tall fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO). Skadene skyldes frostsprengte rør og kysthytter er like mye utsatt som fjellhytter. Det er særlig ved nyinstallasjoner at man glemmer å ta høyde for frostskader.

0
Noen enkle råd reduserer sannsynligheten for å få vann- og frostskader på hytta. Sommeren kan være rett tid for å sjekke faren for frostskader.

– For å unngå frostsprengte rør, bør man ha mulighet for å stenge hovedvanntilførselen til hytta, sier forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk. 
Moderne hytter har ofte mange tappepunkter og mye sanitærutstyr. Skadepotensialet er derfor stort dersom vannet i rørene fryser til is innvendig og sprenger rørene når den tiner. 
Et gammelt rørleggertips er å ta med litt frostvæske og helle i sanitærutstyret på den siste dagen før vinternettene.
 
Ha på nok varme
Mange hytter står tomme i lange perioder og det blir lett for kaldt for rørene.
– Det er viktig å ha på tilstrekkelig varme når man forlater hytta. Hvis vannet fosser ut i hytta, og du ikke besøker den på en stund, kan skadene blir svært omfattende, sier Neverdal.
En grunn til at det ofte blir svært kostbart å utbedre skadene er at norske hytter får stadig bedre standard med mer eksklusive møbler og inventar enn tidligere.
– Hytteskadene står også ofte lenge uten å bli oppdaget. Dette fordyrer også utbedringen, sier Neverdal.
Sintef har laget en informasjonsbrosjyre med sjekkliste last den opp her