Vil kåre årets beste bacherloroppgave innen vann og miljø

RIF inviterer høgskoler i Norge med ingeniør- og teknologifag innen vann- og miljøteknikk til å nominere kandidater til prisen Årets beste bachelor i vann- og miljøteknikk. Frist er 12. august 2013.

0
Rådgivende Ingeniørers forening vil kåre årets beste bacherloroppgave innen vann og miljø.
Nå inviteres høyskoler i Norge med ingeniør- og teknologifag innen vann- og miljøteknikk til å nominere kandidater til prisen «Årets beste bachelor i vann- og miljøteknikk». Frist for påmelding er 12. august 2013.

 
Statutter for prisen ”Beste bacheloroppgave vann og miljø”
 
1. Prisen for ”Bacheloroppgave innen Vann og Miljø” er innstiftet av RIFs Fagutvalg for Vann og Miljø og er en anerkjennelse for spesielt god bacheloroppgave innen temaet Vann og miljø. Prisen gis til enkeltpersoner som har innlevert bacheloroppgave relatert til vannforsyning, avløp og/eller vannmiljø ved ingeniørhøyskoler i Norge.
Det legges spesielt vekt på at oppgaven dokumenterer god fagkunnskap og forståelse for faget.
 
2. Prisens totale verdi skal være inntil kr 10 000,- Med prisen følger også et diplom med årstall, navn på pristager og RIFs logo.
 
3. Invitasjon til å fremme kandidater til prisen sendes til avdelingslederne ved høyskoler med programfag innen VA-teknikk og kunngjøres dessuten på RIFs hjemmesider. Hver høyskole kan fremme 1 oppgave hver. Både grupper og enkeltpersoner kan nomineres. Kandidatene må ha oppnådd karakter A eller B. Frist for å fremme kandidater, mottaker av forslagene samt utdelingssted vil fremkomme av invitasjonen
Forslag til kandidat skal være skriftlig (brev eller e-post) og skal inneholde:
• Navn på kandidat(er)
• Begrunnelse for kandidaturet
• Selve bacheloroppgaven
 
4. RIFs ekspertgruppe avgjør hvem som skal få prisen basert på innstilling fra avdelingen og en selvstendig vurdering basert på utvelgelseskriteriene.
 
5. Forutsatt at det er kommet inn egnede kandidater, skal prisen utdeles hvert år av RIFs ekspertgruppe.
[bildel]2013/32/yyu732017w[/bildel]

Kontakt leder for RIFs ekspertgruppe i Vann- og miljøteknikk: Willy-Andre.Gjesdal@norconsult.com